Zło (szatan) w mistycznych pismach hinduskich.

Zło (szatan) w mistycznych pismach hinduskich.

W poszukiwaniu prawdy przestudiowałem w szczególności filozofię hinduską.

Gita i Vabishya Purana.

Dziś naśladujemy tylko złoty wiek naszej ery. Pod pojęciem „wiek” autorzy Puranay określają czas po przyjściu Yavans (Greków i muzułmanów) na teren Indii.

Pisma te mówią o wystrzeganiu się 6 czynników zła :

nadmiernego popędu seksualnego, nadmiernej złości, nadmiernej chciwości, nadmiernego przywiązania do rzeczy martwych, nadmiernej uległości wobec nałogów oraz uleganiu bestialstwu w jakiejkolwiek formie.

op2

Czynniki te będą reprezentować moc i siłę Szatana. Wzrost tych wad w społeczeństwie będzie proporcjonalne do wzrostu mocy szatana.

Szatan to brud, który gromadzi się na sicie moralnym od początku procesu przesiewania jakiejkolwiek substancji.

Życie i jego działalność stanowią substancje, które przefiltrowane przez sito czasu gromadzą te świństwa jako nieomylnego sposobu istnienia do czasu jego przepełnienia. Wtedy nadejdzie kres naszej epoki i początek nowego okresu.

Teksty mówią nam o działalności ludzi, którzy wraz z postępem nauki (nie wiedzy) przesiąknięci są mocami zła – szatana, który powoli rozprzestrzenia swoje skrzydła wśród zepsutego społeczeństwa .

Pisma twierdzą , że ​​w przyszłości (to już dziś) niektóre złe, amoralne, zdemoralizowane działania będą uważane za normalne i tolerowalne.

op6

Cytując;

1. Dziewczęta i chłopcy mając zaledwie 8 lat zaczną płodzić dzieci.

2. Jedyną cnotą kobiety będą pieniądze.

3. Co jest złe (Tamasik) będzie uważane za święty rytuał, a Ci którzy będą widzieli w rytuale zło będą uważani za głupców .

4. Złodzieje będą rządzić światem i ukradną ostatni grosz biednym.

5. Prawda będzie żyć jak nomadowie, w ukryciu.

6. Tytuł i opinia będzie miarą czyjejś inteligencji.

7. Bogowie będą zakładnikiem zła Shudras , podczas gdy bramini (Brahma Gyani- Oświeceni) będą musieli posiadać zgodę na wejście do świątyni.

8. Woda będzie tak rzadka, że nawet mała kałuża będzie świętym miejscem.

9. Nie będzie odniesień do wartości życia ludzkiego.

10. Umysł będzie całkowicie zajęty urojeniami , tak aby nie potrafił odróżnić dobra od zła ….

op5

Lista jest długa i aktualna …

Byłem zdumiony dokładności obu tych pism i na podstawie tych 6 przywar ,można prześledzić rozwój zła do momentu jego zwycięstwa i upadku społeczeństwa ,to wszystko jest obecnie naszą rzeczywistością. Szczególnie, że otacza nas chaos i czyste bestialstwo oparte na ludzkiej deprawacji, chciwości, złości , demoralizacji , seksualizacji …

op4

Satanistyczny okultyzm ,to dzieło ludzkiej psychiki, która dąży do wolności poprzez zapatrzenie na świat zewnętrzny i jego pokusy…
Na bazie tych pism nawet dzisiejsza nauka musi uznać okultyzm za realne zagrożenie dla człowieczeństwa i duchowości – moralności …

op1

Działanie zła nie jest tajemnicą , ponieważ promowane zło jest każdą formą rozrywki jaką znamy i ,której poddajemy się bez słowa protestu poprzez powielanie schematów środowiskowych , zawodowych i rówieśniczych … Zło pozostaje na widoku w przebraniu tolerancji, rozrywki, mody, trendu i społecznej kultury bytowania w grupie…

op3

Świadomość zła ukrytego w nałogach, popędach, znakowaniu, pozornej zabawie … Pomoże Ci zrozumieć ,że to co wydaje Ci rozrywką i zabawą jest formą opętania i zgnilizny … A wszystkie te formy opętania udają błogi, łatwy w zastosowaniu kompres na ból, strach, depresje i cierpienie …

Liga Świata

Reklamy