Podziękowanie Grupy Bilderberga i Komitetu 300 dla międzynarodowej prasy.

Podziękowanie Grupy Bilderberga i Komitetu 300 dla międzynarodowej prasy.
Jesteśmy wdzięczni Washington Post, The New York Times, Time Magazine i innym głównym wydawcom, których dyrektorzy byli częścią naszych spotkań i szanowali złożoną nam obietnicę zachowania poufności przez prawie czterdzieści lat.
bil1

Niemożliwe byłoby rozwijać nasz plan wobec świata, gdyby został on podany do publicznej wiadomości w czasie naszych zakulisowych działań.

Ale teraz świat staje się coraz bardziej skomplikowany i jest gotowy, aby przejść poprzez chaos do oczekiwanego przez nas nowego porządku świata poprzez stworzenie rządu światowego.

Ponadnarodowa suwerenność elity intelektualnej i światowych bankierów jest z pewnością predysponowana do samostanowienia narodów, co praktykowane było bez sprzeciwu społecznego w ostatnich stuleciach.

David Rockefeller, 08 czerwca 1991r.

bil2

(Jeśli jakiś idiota nadal uważa ,że protokoły to fałszywka – proponuje zobaczyć jak realia pokrywają z literackimi faktami… protokoły – prasa)

Należy zwrócić uwagę na datę prezentacji – 08 czerwca 1991r. Dlaczego po 40 latach milczenia, Rockefeller wypowiedział te słowa?

W nocy z 18 na 19 sierpnia 1991 r, konserwatywni masońscy członkowie rządu sowieckiego będący w przeciwieństwie do reorganizacji ZSRR, wspierani siłami KGB zablokowali Gorbaczowa (illuminati, klub rzymski) w jego rezydencji w Foros, gdzie on i jego rodzina byli na wakacjach, a utworzona Krajowa Komisja Kryzysowa nie zgadzała się na proces pozorowanego upadku ZSRR. (Teza – anty Teza)

http://newspaper.hvs.pl/klub-rzymski-i-agenda-21/

bil3

Nietrudno się domyślić, że los ZSRR w czerwcu był już przesądzony i żaden z członków komisji nie miał wątpliwości, że Związku Radzieckiego już nie ma.

Pamiętam tą noc, gdy Gorbaczow zadzwonił i powiedział: „Jestem sam na Kremlu. Radziecka flaga została opuszczona. Związku Radzieckiego już nie ma…

Był to jeden z najbardziej ekscytujących momentów w moim życiu…” Zimna wojna – wspólne wspomnienia” – pisał to Brent Scowcroft, który był asystentem prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego administracji Geralda Forda i George’a HW Busha.

Nietrudno zgadnąć, kto zgłosił się do Gorbaczowa z propozycją objęcia władzy nad Nową Rosją. „Nie myślałem w tym momencie o losie podbitego narodu radzieckiego. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem – poinformowałem naród o upadku Związku Radzieckiego tak jak informuje się przegranych o ich kapitulacji. ”

Nietrudno się także domyślić, że na drugim końcu tej inicjatywy stali możni Bilderbergowie.

Brent Scowcroft, brał udział w posiedzeniu klubu Bilderberga w 1994 roku jako Asystent Prezesa Bezpieczeństwa Narodowego Henry Kissingera (uczestniczył w obradach klubu w 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012), następcy Zbigniewa Brzezińskiego.

bil4

W otoczeniu Geralda Forda i George W. Bush oprócz Brenta Scowcrofta stali także ludzie tacy jak Colin, a po nim Anthony Lake.

Brent Skrouford omawiał wojnę w Wietnamie z wiceprezydentem Nelsononem, D.Rockefellerem i dyrektorem CIA Williamem Colbym w, kwietniu 1975r w ramach rozmów klubu Bilderberga.

http://newspaper.hvs.pl/grupa-bilderberga/

Upadek Związku Radzieckiego był głównym tematem tych spotkań, po raz pierwszy od 40 lat. Nietrudno się domyślić, że agencje wywiadowcze zadbały aby żadne informacje przed 1991 r, nie pojawiły się w prasa i telewizji. Rzeczywiście, informacje o spotkaniach, rzadko przeniknały do druku.

bil5

Rzadki przypadek tekstu o Bilderberg Club, pojawił się w 1983 roku, kiedy prasa dostał pierwsze informacje na temat przyszłości integracji europejskiej, skonstruowanej przy okrągłym stole za którym zasiedli członkowie Bilderbergów i Komitetu 300.

Integracja europejska były omawiana wcześniej na spotkaniach klubu, niż wewnętrzne rozwalenie Związku Radzieckiego przez politykę wewnętrznej destrukcji .

Rok 1991, zbiegł się w czasie „przypadek?” z powszechną ideą komputeryzacja i informatyzacji rynku medialnego. Rok ten jest także czasem powstania osławionej grupy Anonymous…

bil6

Henry Kissinger. Jeden z liderów klubu. Architekt „nowego porządku świata”.

http://newspaper.hvs.pl/komitet-300-u-olimpians/

W nasze ręce trafiły listy i tematy spotkań z lat 1991 – 2012 z dopiskiem:

„Grupa Anonimous: Ten dokument jest poświęcony pamięci James Tucker Jr, bez którego wiele informacji na temat Bilderbergów nie dotarło by do publicznej wiadomości.”

Rozdział 1: 1991/97.

W tych latach, Rosja nigdy nie była reprezentowana na posiedzeniach, aby stworzyć pozory anty tezy w przypadku działań globalistów .

1991 rok, Baden-Baden, dwa pierwsze tematy porządku obrad:

bil7

Europa Wschodnia: Perspektywy gospodarcze; Zmiany w politycznych i gospodarczych wpływów ZSRR w Sojuszu. Na spotkaniu omówiono również temat najnowszych wydarzeń w Jugosławii i perspektywy rozwoju NATO.

Na spotkaniu obecny był ambasador USA w ZSRR i Polsce Jack Matlock. Byli również przedstawiciele prasy – Wall Street Journal, The Washington Post, Le Point, The Daily Telegraph PLC, La Presse, Die Zeit i innych będących w rękach magnatów finansowych -. Davida Rockefellera (Chase Manhattan Bank), Erica Rolla (SG Warburg Group PLC ), Dicka Gunthera (Deutsche Bank AG) i inni.

Obecni byli premierzy, prezesi, znani politycy, eksperci w sprawach wojskowych, przedstawiciele największych światowych firm, itp Ten cały zespół pracował nad głównym celem – zniszczeniem niższych klas społecznych poprzez drastyczną hierarchizacje życia politycznego, zawodowego.. .

David Rockefeller: „Jesteśmy na progu zmian globalnych. Wszystko czego potrzebujemy to poważny kryzys, a narody zaakceptują Nowy Porządek Świata „, fragment z przemówienia na konferencji biznesowej – 14.09.1994r.

To było w 1991 roku po raz pierwszy na spotkaniu pojawił się jeszcze mało znany Bill Clinton, gubernator Arkansas. Już w 1993 roku, Clinton został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Kampania wyborcza rozpoczęła się 3 października 1991r. Jak myślicie kto stał za jego wyborem ?

bil8

Bill Clinton. W czasie swej prezydentury musiał reprezentować interesy Bilderberga czego efektem była wojna w Jugosławii w 1999 roku , rozszerzenie NATO o Polskę, Węgry i Czechy – to również projekt Klubu.

Wśród elementów deprawacji, można wyróżnić lobbing Clintona w armii ,która otwarła się na homoseksualistów.

W polityce zagranicznej, operacji pokojowa ONZ w Somalii. Administracja Clintona poparł globalny projekt kontroli urodzeń, która została zablokowany na chwilę przez Watykan na posiedzeniu ONZ.
Klub pozbył się marionetki poprzez jej romans z Moniką Lewinsky.

W 1992 roku w czasie spotkania klubu we Francji rozmawiano nad kontrolowanym upadkiem ZSRR. Najciekawsze tematy paneli:

Perspektywy byłych republik radzieckich; Co należy zrobić w Europie Wschodniej; Związek Radziecki: Widok z Moskwy;
Kwestie dotyczące migracji.
Uczestnicy spotkań nie zmieniają się często, warto jednak zwrócić uwagę na obecność byłego prezesa Fedu Paula Volckera, minister obrony Niemiec, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Rosji Roberta Straussa.

Uważa się, że na tym spotkaniu zostały wypowiedziane następujące słowa Henry’ego Kissingera:

bil9

„Dzisiaj Amerykanie byliby oburzeni, jeśli oddziały ONZ weszły by do Los Angeles w celu przywrócenia porządku; ale jutro będą wdzięczni gdy to się wydarzy ! I to na pewno się stanie, jeśli mówi się tutaj o zagrożeniach „zewnętrznych” – prawdziwych czy wymyślonych… Wszyscy ludzie zaufają naszym przywódcom, którzy uratują ich od katastrofy.

W obliczu tych zmian, ludzie są gotowi zrezygnować ze swoich praw w zamian za gwarancję wygodnej egzystencji, którą stanowić będzie rząd światowy…” »(James P. Tucker Jr« Media Chronią Bilderbergów », Spotlight).

W 1993 roku odbyło się spotkanie w Grecji. Rosja na posiedzeniu klubu była słabo reprezentowana, co odzwierciedlał porządek obrad, i obojętność klubu wobec byłego Związku Radzieckiego.

Doszły do ​​głosu sprawy Unii Europejskiej (Umowa weszła w życie w dniu 1 listopada 1993), jak również kwestie byłej Jugosławii.

Uczestnicy Tony Blair, przedstawiciel rodziny Rockefellerów – Sharon Percy, prezes firmy WETA TV i mediów FM. Senator zachodniej Wirginii Jay Rockefeller w latach 1977-1985.

Tony Blair. Po wizycie na posiedzeniach klubu jego kariera poszybowała gwałtownie w górę. Rok później umiera na „atak serca” w wieku 56 lat lider Partii Pracy, John Smith i Blair staje na jej czele , od 1997 roku, Tony Blair staje się premierem Wielkiej Brytanii …

Rok 1994, w Helsinkach, głównym tematem obrad było: „Jak to wewnętrzna ewolucja zachowań wpływa na polityki zagraniczną.”

Zgromadzonym przewodniczył George Soros. Po raz pierwszy uczestniczył przedstawiciel Polski – minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski. W 2000 roku, Olechowski zdobył 17% w wyborach prezydenckich. Olechowski uczestniczył w zarządzaniu wieloma międzynarodowymi korporacjami, takimi jak «Goldman Sachs” i „Citibank”.

George Soros. Odegrał ważną rolę w upadku komunistycznych reżimów w Europie Wschodniej m.in. podczas „aksamitnej” rewolucji w 1989 roku. Odegrał ważną rolę w przygotowaniu i prowadzeniu gruzińskiej „rewolucji róż” w 2003 roku. Jeden z przywódców Doku Umarow dostał pieniądze na przeprowadzenie „czeczeńskiego Kongresu” w Polsce, szefem rządu republiki Iczkerii, został Ahmed Zakajew człowiek George Sorosa.

Ponadto w spotkaniu, brał udział „oświecony ” Paul Wolfowitz. Wiadomo nam, że jest on Polakiem. Wiceminister obrony USA w latach 2001 – 2005 , był prezesem Banku Światowego od 2005 do 2007r.

W latach 1989-1993 Bush senior i wiceminister obrony Dick Cheney, przygotowali skandaliczne: „Wytyczne dla budowy obrony”, gdzie po raz pierwszy zaczęto mówić o zasadach amerykańskiej hegemonii. To ten dokument był podstawą do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego administracji Busha w 2002 roku.

W 1995 roku, temat Rosji w ogóle nie było inicjowany na posiedzeniu klubu, ponieważ Klub był zainteresowany kwestiami globalnej integracji – zapewnienie niewolniczych miejsc pracy dla wszystkich, czy UE powinna włączyć inne kraje, utrzymanie pokoju w niepewnym świecie, szoki kursowe, Kwestie związane z WTO i NATO. Klub zajął się również kwestiami Turcji i byłej Jugosławii.

Na spotkaniu obecna była Emma Rothschild, dyrektor Centrum Historii i ekonomii na Uniwersytecie w Cambridge. Jest ona szefem Rothschild Archive – instytucja badawcza zajmuje się badaniem historii (fałszowanie i dopasowywanie historii do wymagań rodu) rodziny Rothschildów.

Zauważono także obecność Mario Draghi. Mario Draghi od 1984 do 1990 roku, dyrektor wykonawczy Banku Światowego. Od 1991 do 2001 roku dyrektor generalny włoskiego Skarbu Państwa. Od 1993 do 2001 roku, Przewodniczący Komisji Przekształceń Własnościowych. Od 2002 do 2005 roku, Wiceprezes i dyrektor generalny Goldman Sachs International. W grudniu 2005 został prezesem Banku Włoch. 24 czerwca 2011 na szczycie państw członkowskich strefy euro w Brukseli ogłoszono zatwierdzenie Mario Draghi na prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

http://newspaper.hvs.pl/dynastie-kredytu-lichwy-banki-i-wojny/

Aby pozbyć się uwagi dziennikarzy, zaproszono trzykrotnego zdobywcę Nagrody Pulitzera Thomasa Friedmana (1983, 1988, 2002). Friedman – publicysta i marionetka Rady Stosunków Zagranicznych.

http://newspaper.hvs.pl/rada-polityki-zagranicznej-cfr/

Wyróżnienie otrzymał za opisanie wojny izraelsko-libańskiej z 1982 roku, palestyńskiego powstania w 1987 roku oraz całkowicie przekłamał zdarzenia z 9.11.

Friedman twierdzi, że walka z terroryzmem jest równoważna z ukrytą Trzecią Wojną Światową. Potrzebujemy najlepszych strategów, kreatywnych dyplomatów i najdzielniejszych żołnierzy – stwierdził Friedman , który jest typowym propagatorem amerykańskiej propagandy.

W 1996 roku, spotkanie odbyło się w Kanadzie, Toronto. Przedstawiciele klubu z powrotem wrócili do zakrzepłych już problemów Rosji, omawiając swoją siłę polityczną i perspektywy gospodarcze. Omówiono również sprawy byłej Jugosławii, Izraela, Chin, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli kanadyjski premier Jean Chretien.

Skupimy się na postaci William Perryeho, sekretarza obrony USA 1994/97. W styczniu 1995 roku, Perry publicznie wyraził poparcie dla programu Nunn-Lugar, mówiąc o wycofaniu 2600 sowieckich głowic jądrowych i 900 głowic mobilnych z Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu do Rosji.

Mówił też o „Projekcie Sapphire” – Amerykanie eksportują do Kazachstanu 600 ton wysoko wzbogaconego uranu. Perry powiedział: „radziecki kompleks nuklearny jest jak hydra – wielogłowy potwór z mitologii greckiej. Nie ma sensu po prostu odciąć mu głowę, trzeba zniszczyć samego potwora… ” W latach 1995 i 1996. Perry był na ćwiczeniach „Tarcza Pokoju”.

William Perry. W październiku 1996 roku, po spotkaniu Klubu Perry przybył do Moskwy, gdzie spotkał się z członkami Dumy, próbując przekonać ich do ratyfikacji traktatu START-2. 26 sierpnia 2014 ukazał się artykuł napisany wspólnie z George Schultzem, w którym zaleca się wspierać Ukrainę poprzez dostawy broni , szkolenia wojsk oraz wzmocnienia sankcji wobec Rosji.

W 1997 roku spotkanie odbyło się w Stanach Zjednoczonych – Atlanta. Podczas tego spotkania omówiono kilka bardzo ciekawych kwesti w tym : ekspansji NATO.

Przypomnijmy, że w 1999 roku przystąpiły do NATO, Węgry, Polska i Czechy. Omówiono również, co może wydawać się dziwne temat, „Jak ceny energii zapobiegają zrównoważonemu rozwojowi.”

Interesujące jest to, że przed 1997r, cena ropy utrzymuje się w zakresie 15-20 dolarów za baryłkę, a po 2000r – ich cena rośnie powyżej 30 dolarów za baryłkę. Omówiono także problem stosunków między Zachodem ,a islamem, problemy Chin, Bośni, Albanii i Cypru.

W tym spotkaniu po raz pierwszy uczestniczyły Węgry. Wśród uczestników zauważyć można Colina Powella, od 2001 do 2005 – Sekretarza Stanu USA . To ciekawe, że ponownie na spotkaniu mianowano urzędnika wojskowego. Powell – Doradca Bezpieczeństwa Narodowego, od 1989 do 1993 Przewodniczący Połączonych Szefów Sztabów.

Colin Powell. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów , został przeszkolony w Szkole Rangersów, uczestniczył w walkach w Wietnamie. Gdy Powell służył jako przewodniczący Szefów Połączonych Sztabów, z powodzeniem przeprowadził operację wojskową w Panamie, a także przeprowadził zwycięską wojnę w Zatoce Perskiej w 1991 roku („Operacja Pustynna Burza”).

Ponieważ sesja była poświęcona kwestiom energetycznym, możemy wspomnieć o grupę firm British Petroleum którą reprezentował John Brown. Co ciekawe, Brown otrzymał od Królowej Elżbiety II tytuł barona, a w 2003 roku, BP weszło do Rosji.

http://newspaper.hvs.pl/konspiracja-naftowa-czyli-czego-nie-powie-ci-szkola-w-imie-swiatowego-interesu-elit/

British Petroleum jest spółką kontrolowaną przez Rothschildów i Rockefellerów .

John Brown – dyrektora generalnego British Petroleum wykończono jak wiele innych marionetek za pomocą seks skandalu. Pikanterii dodaje fakt, iż kochanką był … mężczyzna.

Anatolij Czubajs, pierwszy przedstawiciel Rosji w klubie Bilderberga.

Rozdział 2: okres przejściowy 1998 – 2002.

Okres 1998 – 2002 lat. było bardzo ważny w polityce światowej. W Stanach Zjednoczonych, administracja Clintona ustąpiła po objęciu władzy przez George’a W. Busha.

Rockefellerowie byli tak zdenerwowani, porażką Clintona, że przyjęto decyzje, aby zmienić cały zespół doradczy. Bush wygrał, mając zaledwie 537 głosów przewagi na Florydzie (mniej niż 0,01%).

Z nową administracją ulubieńca Rotschildów -Busha, Rockefellerowie nadal utrzymywali pozytywne stosunki. Na spotkania Klubu David Rockeffeler, oddelegował swojego kuzyna ekonomistę Paul Krugmana ,który był głównym autorem przemówień dla nowego prezydenta USA .

W 1989-1992 Krugman był redaktorem strony «Wall Street Journal», a następnie w latach 1992/94 felietonistą magazynu „Forbes”. W latach 1994-2000, był także starszym wykładowcą w Instytucie Studiów Politycznych na Manhattanie.

Cdn.

Liga Świata

Reklamy