Posłuchaj mnie i pomyśl logicznie.

Posłuchaj mnie i pomyśl logicznie.
Gdy widzę wciąż te same błędy i pojęcia budowane w oparciu o fałszywe idee hierarchizacji życia… Kiedy widze różnicę kastowe wiem, że czas zniszczyć te pojęcia i czas zniszczyć wiedzę i edukacje ,z której powstają owe idee!

Czas zniszczyć każdą najmniejszą myśl o idei tworzenia polityki w oparciu o osobisty sukces zawodowy. Idea polityki jest misją społeczną, której zasady etyczne nie obejmują swym zasięgiem pojęc hierarchicznych.

Prawo tworzone w oparciu o idee dobra społecznego jest najmocniejszym z praw obywatelskich …

Gdy widzę programy i statusy nowych partii ,organizacji , stowarzyszeń robi mi się niedobrze, robi mi się niedobrze ponieważ rozpoczynają oni tworzenie swojej wizji od masońskich założeń szkolnictwa, od masońskiej wizji ekonomii , socjologii, psychologi, edukacji i prawa …

Nie ,można reformować systemu za pomocą jego własnych osiągnięć wprowadzając tylnymi drzwiami ten sam ustrój hierarchiczny w nowych ubraniach i nowych butach wmawiając ludziom, iż głosują na zupełnie inny system zarządzania podczas gdy cały czas jest to system hodowli i zagospodarowania gatunku ludzkiego w oparciu o hierarchie religijno- ustrojową .

Drodzy moi. Czas abyście pojęli swoją sytuacje, iż wasze wykształcenie, dyplomy, kompetencje i profesjonalizm to metoda kontroli i szufladkowania każdego z was ,za pomocą edukacji i dyplomu.

Wykorzystano waszą uległość i użyteczność aby zagospodarować was na wypadek gdyby zrodziła się was idea wolnomyślicielstwa , indywidualizmu i kreatywizmu …

(Protokoły Mistrzów Syjonu:

WOLNOŚĆ JEST IDEĄ NIEZNISZCZALNĄ
Wolność polityczna jest ideą, nie zaś faktem. Idee te należy umieć stosować wówczas, kiedy zachodzi potrzeba zjednania dla swojej partii sił narodu przy pomocy ideowej o ile partia ta zamierza zwalczyć inną, stojąca u steru władzy. Zadanie staje się znacznie łatwiejsze, Jeżeli przeciwnik zarazi się również idea wolności, czyli tak zwaną wolnomyślnością, dla której poczyni ustępstwa kosztem siły.

Wówczas uwydatnią się triumf teorii naszej: natychmiast ręka nowa według prawa natury chwyta porzucone wodze władzy, bowiem ślepa siła narodu nie może się ani jednego dnia obyć bez kierownictwa, nowa zaś władza tylko zajmuje miejsca dawnej, zwalonej wskutek wolnomyślności.
W naszych czasach miejsce władców liberalnych zajęła władza złota. Były czasy, kiedy rządziła wiara. Idea wolności jest niezniszczalna, bowiem nikt nie umie korzystać z niej w sposób umiarkowany. Wystarcza dać narodowi na czas pewien prawo rządzenia sobą, aby naród rozpuścił się zupełnie. Z tą chwila zaczynają się właśnie wewnętrzne, nabierające wkrótce formy walk socjalnych w których państwa spalają się, a znaczenie ich obraca się w popiół.

TAJEMNICA NAUKI USTROJU SPOŁECZNEGO
Nauka prawidłowa ustroju społecznego, do którego tajników nie dopuszczamy niewtajemniczonych i masonów niższych stopniem, wykazywałaby wszystkim, że miejsce pracy i praca sama winny być zachowane dla określonych sfer. Jeżeli dążyć mamy do tego by praca nie była źródłem męki ludzkiej, spowodowanej przez nieodpowiednie do danego rodzaju pracy wychowanie. Studiując te naukę, narody zaczną dobrowolnie ulegać władzy oraz wprowadzonemu przez nią ustrojowi państwowemu. Przy obecnym stanie nauki i przy stworzonym przez nas jej kierunku, lud wierzący ślepo drukowanemu słowu, żywi wskutek nieświadomości swej i podsuniętych mu błędnych pojęć, nienawiść do wszystkich stanów, które uważa za wyższe, bowiem nie rozumie znaczenia każdego stanu.)

Tworzone przez was idee na bazie dostępnej powszechnie literatury , myśli i profesjonalizmu to wyuczony koncept powrotu do masońskich korzeni … Sami jesteście własnymi przeciwnikami, posługującymi się wiedzą i nauką swoich ciemiężycieli , profesorów, księży i zdemoralizowanych naukowców …

My (Liga Świata) kreujemy świat nie poprzez opisowe reformy, zastanej i wykreowanej przez nich rzeczywistości, ale poprzez realne zmiany wszystkich pojęc , poprzez tworzenie nowych wartości i nowych zasad etycznych . My tworzymy coś co jeszcze nie zostało ujęte w literaturze poprzez nazwę , funkcję i kategorie …

Dajemy wam idee dobra społecznego , wolnomyślicielstwa , indywidualizmu, kreatywizmu i ortodoksyjnego porządku świata …

(Wiele osób boi się ,iż utraci te elementy fałszywej wolności , które swym zasięgiem obejmują brak umiejętności samoograniczenia w tym: nałogów , popędów, hedonizmu…)

Wszystkie te aspekty są spójną całością, całością której nie chciano wam udostępnić przez tysiące lat wyzysku hierarchii nad człowieczeństwem …

Otwieramy wam nowe drzwi, drzwi nieskończonych możliwości samorozwoju opartego na logice i pogłębianiu własnej duchowości … możliwości, które można wprowadzić w ciągu jednego dnia są częścią waszego jestestwa. Odrzucając owe możliwości ,odrzucacie własne człowieczeństwo.

Nie obiecujemy wam pięciolatek , idealnych konceptów programowych, konstytucji , genialnej ekonomii i niskich podatków , dajemy wam świat, który pozwoli wam na nowo edukować się o podstawach własnej egzystencji …

To czego doświadczycie będzie czystą formą poznania nowych wymiarów ludzkiej egzystencji pozbawionej lęku przed grupa , opłatami , cenami czy lichwą … Zapomnijcie dysfunkcyjne nazwy opisujące dysfunkcyjne państwo i dysfunkcyjne zachowania …

Wystarczy pierwszy raz, pierwszy raz od tysiącleci powiedzieć nie ,tym którzy uważają was za stado głupców i obojętnych, wystraszonych ignorantów …

Jako jedyni kierujemy się logiką podszytą ideą dobra i dobrobytu społecznego … Nie interesuje nas manipulacja , sitwa oraz tworzenie struktur hierarchicznych … Ale obserwując sytuacje, położymy kres chęci takowych – hierarchicznych- działań wpływających na szkodę państwa i narodu …

Położymy kres ideom, ustrojom, systemom i religiom tworząc wolność poprzez rozum i logikę , poprzez moralność i etykę , poprzez indywidualizm i niszczenie stad społecznych. Odbudujemy istotę społczeństwa poprzez duchowość, kreatywizm i moralność .

Zaprzestań kreowania procesów własnej hodowli na użytek hierarchii , kościoła i państwa zacznij z nami nową przygodę kreowania własnej legendy poprzez indywidualizm!

Przestańcie szukać mistrzów i nauczycieli, przestańcie kopiować narzucone wam otoczenie , zacznijcie tworzyć samych siebie na podobieństwo Boga, bowiem każda kreacja ,myśl, sposób działania i rozwiązywania problemów rodzi się w indywidualności i wolności ducha , ciała i rozumu …

Pamiętaj też ,iż hierarchizm,okultyzm, ateizm oraz anarchia to przejawy chaosu oparte na grupowaniu stada w oparciu o ludzkie prawa i ludzkie bez prawie pozbawione cząstki Boskości istniejącej w każdym z nas … Wyjałowienie tego typu ludzi jest widoczne gołym okiem poprzez ich bezbożne podejście do ciała i duszy.

Samoistne pozbawienie się wyższych wartości, zasad moralnych to zezwierzęcenie ,które powoli dotyka cały gatunek ludzki w postaci wirusa obojętności i ignorancji wobec zła.

(I Bogiem nie jest Chrystus, Jahwe… Bowiem to synonimy religijne, symbole wyzysku i niewolnictwa, kreacje hierarchiczne nakładające nacisk poprzez zbrodnię i fałsz …
Bóg nie wymaga religi aby wytworzyć podwaliny swego istnienia, Bóg nie potrzebuje imion otrzymanych od ludzi wykorzystujących owo imię w celu zwalczania innych Bogów, form religijnych i samego człowieka … Bóg to wszystko w nas i poza nami… )

Wojciech Dydymus Dydymski
Liga Świata
OWO

Reklamy