Dobro i zło , zło i dobro ,czyli umiejętność poskromienia samego siebie

Dobro i zło , zło i dobro ,czyli umiejętność poskromienia samego siebie poprzez wykluczenie systemu hierarchiczno – kastowego z życia publicznego !

Rozum poparty prawdziwą wiedzą to potęga. Klucz do mocy czynienia zła … lub klucz do mocy czynienia dobra. Sama moc nie jest sama w sobie zła. Więc i sama wiedza nie jest zła. Rozum ludzki może usprawiedliwiać wszelkie zło; dlatego to jest tak ważne, że nie opierają się one wyłącznie na nim.

Ktoś kto twierdzi ,że dobro i zło nie istnieje, ma tylko racje w jednym aspekcie swego niezbyt udanego twierdzenia ,iż odczucie dobra i zła jest subiektywnym odczuciem spostrzegania wydarzeń ,zależnych od punktu wyobrażeń na temat sprawiedliwości danej sytuacji …

Automatycznie pojęcie dobra i zła , przekłada się na istnienie zła utożsamianego z demonami i dobra utożsamianego z aniołami …

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia … Każdy wróg utożsamiany jest ze złem ,czyli pojęcie dobra i zła jest zbieżne i tożsame ponieważ nasz wróg utożsami nas z tym samym obrazem zła…

Obustronna wizja dobra i zła w każdym konflikcie jest kreacją równowagi , ale tylko obustronna rezygnacja z podjęcia walki, może zostać nazwana zwycięstwem …

Jeśli spojrzymy realnie na ekonomiczne i rytualne aspekty wojen , rewolucji i konfliktów musimy zdać sobie sprawę z faktu ,iż obustronna rezygnacja z walki jest idealistycznym przejawem utopii, ponieważ w takich przypadkach wrogiem armii i narodów nie jest przeciwnik wskazywany przez państwo i dowództwo, lecz są nimi owi państwowi i militarni kreatorzy chaosu i zła.

Logika i prawidłowa interpretacja aspektów dobra i zła ,każe jednoznacznie w takiej sytuacji określić dobro w postawach uciemiężonego i zmanipulowanego narodu i zło, w postawach państwa i dowództwa armii, ponieważ to ich działania narażają żołnierzy , państwa, domy i rodziny na wojnę, biedę, śmierć i głód !

Jeśli naród i armia stają się narzędziami podstępu i zła oraz marionetkową kreacją czyichś przestępczych myśli i pragnień , naród jako element równowagi winien usunąć czynniki zła chroniąc świat i siebie przed jego nachalnym wpływem.

Co mówi logika , logika wskazuje ,że człowiek ma przewagę liczebną nad strukrami hierarchii i zła , logika każe stwierdzić ,że to naród utrzymuje państwo , a nigdy państwo nie utrzymywało narodu, logika każe wskazać, iż to hierarchia pragnie wojny ,której mordercze i ekonomiczne idee nigdy nie są pomysłem i zyskiem narodu !

Logika wskazuje, że przestępcze działania hierarchii wymuszają swymi prawami podporządkowanie dobra złu , poprzez uzależnienie człowieka od jego własnych obaw, słabości i tanich uzależnień !

Bojąc się hierarchii, boicie się określonych sił zła ,które podporządkowują wasze zachowania poprzez korzystne sobie prawa i idee!

Pamiętaj ignorancja jest błogosławieniem debila nie potrafiącego logicznie patrzeć w przyszłość własnego narodu i własnej rodziny.

Liga Świata
Dydymus

Reklamy