Lewiatan podnosi łeb przeciwko Polsce.

Lewiatan podnosi łeb przeciwko Polsce.
Liga Świata ma alternatywę służącą bezpieczeństwu energetycznemu polski !

Lewiatan wspierany działaniami PiSu już podnosi łeb, przypominamy ,że Lewiatan odpowiada ,za reformę wywozu śmieci na ,której dorobili się członkowie Lewiatana, Ruchu Paliktota, PO i PiS, Lewiatan odpowiada także za aferę związana z produkcją odblaskowych kamizelek ,które zostały narzucone polskiemu społeczeństwu …

Konfederacja Lewiatan popiera budowę pierwszego reaktora jądrowego w Polsce. Postuluje jednocześnie sprawne wdrażanie Program Polskiej Energetyki Jądrowej i przyspieszenie prac rządowych nad ewentualnym modelem wsparcia dla tej inwestycji.

(Jest to lobbying wspierany kapitałem PGE i AREVA)

Budowa polskiej elektrowni jądrowej będzie miała pozytywny wpływ na bilans dostępnej mocy i pozwoli na eksport czystej energii do krajów sąsiednich – uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając Program Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjęty przez rząd.

Zdaniem Lewiatana oraz Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki podstawowym wyzwaniem jest dziś trwałe zapewnienie bezpieczeństwa dostaw odpowiedniej ilości energii po akceptowalnych cenach. – Energetyka jądrowa istotnie zwiększy bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię ponieważ zapewniając znaczny udział krajowej produkcji energii po stabilnych cenach zmniejszy ryzyka związane z ich zmiennością oraz dostępnością surowców energetycznych w perspektywie 60-80 lat – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

(Te same twarze wszędzie Kulczykowie, Solorze, Wernerowie…)

Jak wskazuje energetyka jądrowa pozwala też realizować długofalowe cele polityki energetyczno-klimatycznej zarówno o charakterze globalnym jak i na poziomie Unii Europejskiej. Jest to szczególnie istotne w kontekście przygotowanej przez Komisję Europejską reformy unijnego systemu handlu emisjami oraz ustalenia nowych celów redukcji gazów cieplarnianych planowanych na lata 2030 i 2050.

W ocenie Lewiatana skuteczna realizacja PPEJ będzie też sprzyjać wypełnianiu krajowych zobowiązań emisyjnych. Jest to szczególnie istotne w kontekście planowanych do wprowadzenia zaostrzonych celów redukcji emisji dwutlenku węgla oraz nowych wymagań w zakresie emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz rtęci dla konwencjonalnych źródeł spalania.

Konfederacja zwraca jednocześnie uwagę na konieczność wyznaczenia ram ekonomicznych, które umożliwią realizację budowy reaktora. Zapewnienie finansowania tej inwestycji, która pochłonie 40-60 mld zł, jest kluczowe dla jej przyszłej realizacji. „Dlatego potrzebne jest jak najszybsze rozpoczęcie przez rząd publicznej dyskusji odnośnie dostępnych i akceptowalnych mechanizmów wsparcia warunkujących rentowność tego przedsięwzięcia. Dyskusja o mechanizmach wsparcia warunkujących rentowność tego przedsięwzięcia oraz cenach energii z elektrowni jądrowych nie powinna być odkładana” – czytamy w liście Lewiatana. Konfederacja Lewiatan wyraża jednocześnie gotowość do udziału w publicznej dyskusji prowadzonej z udziałem przedstawicieli rządu w sprawach związanych z projektem jądrowym w Polsce oraz apeluje o sprawne wdrażanie Program Polskiej Energetyki Jądrowej.

Przypominam ,że to my zafundujemy sobie z podatków reaktor jądrowy starej generacji ,którego koszta użytkowania , utylizacji będą zabójstwem dla polskiego skarbu państwo o ile nie przyczyni się do katastrofy na skale światową…

Bo liczy się masoński zysk i kasa , znajomości ,lobbing , elektrownia atomowa na ziemi niczyjej zagrożona atakiem atomowym Rosji, NATO , Ukrainy czy Chin … To iście wymarzony scenariusz dobicia kłopotliwego narodu …

Czym się kończy użycie energii jądrowej : newspaper.hvs.pl/nie-tylko-czarnobyl-czelabinsk

lew1

Alternatywa od Ligi Świata !

Andrea Rossi potwierdził, że zamówienia na elektrownie podgrzewające wodę E-cat są obecnie zbierane przez Leonardo Corporation, co można nazwać początkiem procesu komercjalizacji technologii E-cat.

Po sukcesie testu 28 października 2012r, w Bolonii jedno Mega-Wattowej elektrowni zasilanej przez technologię zimnej fuzji, zostało ogłoszone, że zespół Rossiego już zrealizował jedną dostawę, a teraz pracuje nad drugą. Jedno Mega-Wattowa elektrownia E-cat kosztuje 2.000.000 dolarów i jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych.

Niedawne ogłoszenie z Leonardo Corporation dotyczy 10 kW ciepłowni przeznaczonych dla domów. Każda jednostka wyceniana jest po 400 euro za każdy kW ciepła. Sprowadza się to do tego, że jednostka 10 kW będzie kosztowała 5.400 USD za 10 Kilo-Watt jednostki ciepła.

lew3

Zgodnie z zapowiedziami Rossi, obecnie zbiera nazwiska osób lub podmiotów gospodarczych zainteresowanych zakupem produktu katalizatora energetycznego.

Jak tylko liczba potencjalnych nabywców osiągnie 10.000 nazwisk, masowa produkcja urządzeń zostanie rozpoczęta. Rossi ujawnił również, że w tym projekcie pracuje z innymi naukowcami zajmującymi się reakcją nuklearną wytwarzającą niskie poziomy energii, co pozwoli na łączenie list potencjalnych nabywców.

Rejestracje już się rozpoczęły a Rossi pojawił się w wywiadzie radiowym, gdzie wytłumaczył niektóre z kwestii certyfikacji E-cat. W tym samym wywiadzie poinformował również, że 10 kW elektrownie zostaną udostępnione za niespełna rok.

Cena 10 kW jednostki cieplnej jest wyceniona na 5.400 dolarów. Oznacza to, że korzystanie z urządzenia obniży koszt ciepła do 0,54 dolarów / Watt. Rossi stwierdził również w wywiadzie radiowym, że urządzenie E-cat będzie działać 20/30 lat.

lew2

W skrócie, te ostatnie informacje pokazują, że oprócz dostępności jedno Mega-Wattowej ciepłowni, jednostki E-cat dla domów również będą bardzo szybko dostępne dla szerokiej publiki.

Jak to działa?
Proces, który umożliwia działanie urządzenia nazywa się Zimną Fuzją lub Low Energy Nuclear Reaction (LENR). Nikiel jest łączony z wodorem i przekształca się w miedź. Jest to egzotermiczny proces jądrowy, który uwalnia energię na około 10MeV na reakcję atomową w porównaniu do spalania wodoru, który wydziela tylko 1.5eV na reakcję atomowa (spalając H2 O2).

Na atom, egzotermiczny proces ma zawartość energetyczną ponad milion razy większą niż jakikolwiek inny proces chemiczny (pod względem masy).

Energia wytwarzana przez E-cat posiada następujące cechy:

– Wysoka gęstość paliwa (200 000 razy gęstość oleju)
– Niskie koszty paliwa (1 kg Ni ma równoważność 200 000 kg ropy naftowej)
– Niskie koszty eksploatacji i konserwacji (modułowa konstrukcja pozwala na minimalne koszty utrzymania)
– Minimalny koszt transportu paliwa (tylko 2 tankowania na rok ciągłej pracy)
– Zero emisji dwutlenku węgla
– Zero hałasu (jedynie hałas urządzeń pomocniczych <50dB)

Więcej na temat E-Cat: ecatreport.com, ecat.com

Takich firm jest kilka chcemy je skupić na terenie polski.
Proszę sobie obliczyć 5400 dolarów x 3,2 zł = 17280 złotych / 30 lat = 576 złotych rocznie za ogrzewanie!

Ogrzewanie bez ryzyka, bez odpadów, bez szkodliwego wpływu dla natury , brak potrzeby kosztownej utylizacji … A przede wszystkim bez ryzyka zawyżonych rachunków i bez łaski szantażujących Polskę niestabilnych emocjonalnie mocarstw masońskich !!!

Jeśli poprzecie nas nikt nie wykupi tego typu firm tylko po to aby je przejąć i zamknąć !!!

Świat jakiego nie znacie daje niesłychane możliwości tworzenia rzeczy niezwykłych !

Liga Świata

Reklamy