W Rumunii władze uprawiają soję genetycznie zmodyfikowaną!

W Rumunii władze uprawiają soję genetycznie zmodyfikowaną! „Eksperci” rządowi na koszt Monsanto twierdzą, że GMO jest korzystne dla ludzi , zwierząt i rolnictwa !

(Żaden z ministrów i ekspertów nie chciał jednak zjeść serwowanych na konferencji wyrobów sojowych i innych produktów GMO)

gmo10

Żywnościowy Codex Alimentarius funkcjonuje w Rumunii, pomimo braku informacji społecznej.

Odkąd premier mason Emil Boc podpisał w dniu 31 grudnia 2009 roku, ustawę o Kodeksie Żywnościowym w Rumunii, wraz z tą decyzją pojawiły się w żywności toksyczne środki grzybobójcze, a mieszkańcy Rumuni stali się najbardziej chorowitymi ludźmi na świecie.

Jeśli spojrzymy na najnowsze statystyki, można zauważyć, że Rumunia osiągnęła najwyższy w Europie pułap osób cierpiących na raka, zwłaszcza raka jelita grubego (Polska jest krok za Rumunią, Lech Kaczyński jest odpowiedzialny za wprowadzenie Codex Alimentatius w Polsce.).

gmo7

Władze Rumuńskie podobnie jak w całej Europie chcą wprowadzić w błąd ludność, opisując rzeczy w sposób nie adekwatny do brutalnej rzeczywistości .

Greenpeace Rumunia, w informacji prasowej z dnia 25 września 2014 roku poinformował o wpływie soi genetycznie zmodyfikowanej na życie człowieka.

Twierdzą, że soja zmodyfikowanej genetycznie jest uprawiana nielegalnie ale, według Kodeksu Żywnościowego i reguł firmy Monsanto. Głównym winowajcą, jest tutaj premier Emil Boc sponsorowany przez kolegów z Monsanto i Wielkiej Loży.

gmo11

„W następstwie dochodzenia dokonanego przez Greenpeace Rumunia, dowiedziono, że w Rumunii uprawia się soję GMO , choć jest to zakazane w UE. (Rumunia przystąpiła do Unii Europejskiej w 2007 roku.)

W dniu 26 września 2014 roku przeprowadzono na zlecenie organizacji pozarządowych badani próbek soi, a także zbóż hodowanych w Rumuni. Oczywiście napotkano szereg probelmów :

gmo9

– Niedostępność przedstawicieli władz przy pobraniu próbek do badań.

– Brak odpowiedniego transportu

– przedstwiciele Monsanto blokowali możliwość pobraniu próbek siewu oraz próbek gleby po zbiorach upraw GMO.

– Wniosek opłat laboratoryjnych nie został zaakceptowany przez władze rządowe. Koszty poniosły więc organizacje pozarządowe.

Pokazuje to tylko brak zainteresowania władz, a także stosunku do prawdy, prawa i zdrowia mieszkanców .

gmo8

Kwestie te zostały podniesione w oficjalnym piśmie do następujących instytucji:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ministerstwo Środowiska i Zmian Klimatu; Państwowa Straż ochrony środowiska; Botosani County – komisarz Narodowej Straży Ochrony Środowiska; Botosani County Departament Rolnictwa;
Soja Stowarzyszenie Dunaju.

Greenpeace i inne organizacje pozarządowe domagają się:

Kontroli pól uprawnych i zniszczenia upraw soi GMO, nałożenia kar na rolników winnych łamania prawa – w gminach Leorda, Dângeni, Dobârceni Mihai Eminescu i Durnesti Ştefăneşti .

gmo6

Kontroli pól uprawnych na terenie całej Rumuni w celu zniszczenia wszystkich upraw GMO. Częstych badań kontrolnych w celu identyfikacji nielegalnych upraw GMO.

Trzeba zrozumieć że 100% przebadanych próbek z wyżej wymienionych okręgów zawierało pełną gamę produktów Monsanto.
Rumuni jedli hybrydy roślin GMO nawożonych metalami ciężkimi i odpadami ropo-pochodnymi!!!

gmo5

Społeczeństwo domaga się powrotu do tradycyjnych form upraw oraz nadzoru i kontroli nad zgromadzonymi ziarnami GMO. Wiadomo jest ,że zniszczone uprawami GMO tereny miały wkrótce zostać wykupione przez firmę Chevron. (pozyskiwanie gazu łupkowego – wykup poprzez obniżenie kategorii jakościowej gleby)

Dodatkowo organizacje pozarządowe domagają się utworzenia specjalistycznych laboratoriów badających jakość materiału siewnego.

Trzeba również przeszkolić odpowiednich pracownikow w celu kontroli poczynań firmy Monsanto i jej działań lobbujących w rządzie. Rząd rumuński musi kontrolować i monitorować przepływ, przewóz i handel ziarnami eliminując z rynku ziarna GMO.

gmo4

Przedstawiciele Greenpeace Rumunia przeprowadzili również testy genetyczne ziemi wykorzystywanej pod uprawy GMO (Umweltbundesamt, Wiedeń) potwierdzając obecność genetycznie zmodyfikowanej soi w regionie Botosani.

Wyniki przedstawiono komisarzowi i przedstawicielom Departamentu Rolnictwa i Weterynarii.

W dniu 26 września, specjalna komisja rządowa ponownie pobierała próbki z pól.

10 na 10 badanych próbek – z Botosani – miały pozytywne wyniki dla nielegalnych upraw GMO.

gmo2

Na terenie Rumuni hoduje się zakazane w Europie gatunki GMO w tym kukurydze (po 2007r) MON810.

Władze odpowiedzialne za kontrole pól uprawnych w latach 2007-14 nie posiadały odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego aby skutecznie kontrolować pola uprawne.

Alexandru Riza, koordynator kampanii Greenpeace Rumunii mówi:

„Biorąc pod uwagę powagę sytuacji i to ,że władze nie są w stanie monitorować i kontrolować uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie, zgodnie z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym EU , Greenpeace prosi rząd rumuński, aby:

Podjął pełną odpowiedzialność za kontrole siewu i ziem na terenie całej Rumuni. Wyeliminowanie ziaren GMO z rynku krajowego. Przeprowadzał kontrolę ziarna w celu wykluczenia zanieczyszczenia siewu ziarnami GMO.

gmo1

Rządy Rumuni musi także rozpocząć wdrażanie procedur zabezpieczających rolników przed zakupem ziarna GMO poza granicami Rumuni.

Wprowadzenia ostrzejszych kar dla rolników, którzy nielegalnie sadzą, hodują i sprzedają ziarno GM soi.

Moratorium wymusza na rządzie Runuńskim kontrole pól, materiału siewnego , monitorowanie zakupów i przewozu materiału siewnego.

O GMO w Europie

W 1998 roku wprowadzono pierwsze genetycznie zmodyfikowane uprawy w Rumunii, a mianowicie soję GM produkowaną przez Monsanto.

W wejścia Rumunii do Unii Europejskiej w 2007 roku, uprawy soi zmodyfikowanej genetycznie zostały zakazane w Rumunii, w celu dostosowania się do przepisów unijnych. (Tylko na papierze)

Obecnie jedyną genetycznie zmodyfikowaną uprawą, w Europie i w Rumunii jest kukurydza MON810 i Amflora firmy BASF.

gmo3

Kilka krajów europejskich, m.in. w Austria, Francja, Niemiecy, Grecja, Węgry i Polska zakazały upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie. (Na papierze, ponieważ GMO wykorzystywane jest w karmach dla zwierząt , w zakładach przetwórczych, lekach…)

Program sojowy Dunaj, szansą dla tradycyjnych plantatorów soi w Rumunii!

W lutym 2013 roku Rumunia podpisały deklarację o nie propagowaniu soi GM, co oznacza udział w projekcie wspierania plantatorów soi non-GM w dorzeczu Dunaju.

Rumunia dołącza do projektu inne państwa położone nad Dunajem, które już podpisały deklarację: Austria, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Węgry, Słowenia, Szwajcaria i region bawarski.

Eksperci w Rumunii podobnie jak wspierający ich rosyjscy naukowcy, wykazują przez badania laboratoryjne, że obiekty zmodyfikowane genetycznie powodują wszystkie rodzaje raka i deformacji genetycznych.

Jest to terroryzm! Tak terroryzm, bo tak nazwać, można masowe zachorowania na raka, poronienia i deformacje genetyczne spowodowane działaniem firmy Monsanto na terenie całego świata za przyzwoleniem USA i rządów państw narodowych.

Dlaczego piszemy tyle o Rumuni ?
Ponieważ procesy zachodzące w tym kraju są wyznacznikiem procesów zachodzących pózniej w Polsce. Patrząc na Rumunię mamy pełen obraz tego co będzie mieć miejsce w Polsce w ciągu najbliższych 2-5 lat!

http://ligaswiatowa.hvs.pl/imperium-zla-12-rakotworczych-produktow-monsanto/

http://zanimkupisz.hvs.pl/soja-gmo-odpowiada-ze-bozplodnosc-i-smierc-noworodkow/

http://zanimkupisz.hvs.pl/category/blog/eugenika-i-gmo/

Dydymus
Liga Świata

Reklamy