Miasta w morzach i oceanach: Futurystyczne miasta masońskich elit.

Miasta w morzach i oceanach: Futurystyczne miasta masońskich elit.

Miasta, które unoszą się na wodzie mogą stanowić alternatywę dla zniszczonych kontynentów, to wizja elit, które powoli będą starały się izolować od zdemoralizowanego i depopulowanego stada.

Koncept architektoniczny studia AT , przedstawiający podwodną oceaniczną metropolie został zbudowany na zlecenie fundacji Rockeffelera.

Projekt biura projektowego AT, które ma swoje siedziby w Anglii i Chinach, będzie realizowany przez chińską firmę budowlaną CCCC-FHDI.

mia1

Metropolia to pływająca wyspa o powierzchni czterech kilometrów kwadratowych – koncepcja wykorzystuje te same technologie, które CCCC-FHDI wykorzystała już do budowy 31-milowego mostu pomiędzy miastami Makau i Zhuhai w Hongkongu.

„Największą częścią projektu jest podwodny tunel, który jest wykonany z 150-metrowych betonowych prefabrykatów”, wyjaśnia architekt Sławomir Siska.

mia2

„Półfabrykaty odlewane są na pobliskiej wyspie i płyną na miejsce tuż przed ich połączeniem. Ta pierwsza metropolia to wstęp ponieważ inżynierowie projektują już drugie miasto o powierzchni 10 kilometrów kwadratowych.”

Pływające miasto, wg. propozycji zespołu obejmuje szereg prefabrykowanych modułów o kształcie sześciokątów co ułatwi przybijanie do nich szeregu łodzi i statków podwodnych.

mia3

Projekt obejmuj również rekreacyjne tereny zielone, które będą położone nad i pod powierzchnią wody, podczas gdy fabryki, wylęgarnie i miejsca zbiórki śmieci będą częścią zamkniętego i samowystarczalnego kompleksu umieszczonego pod powierzchnią wody, kompleks ten służyć będzie produkcji żywność ekologicznej oraz do trwałego usuwania odpadów.

mia4

„Nowy ośrodek miejski zaoferuje światowej klasy mieszkania, obiekty handlowe i kulturalne, miasto poszczyci się zerową emisją dwutlenku węgla, będzie energooszczędne i samowystarczalne pod względem wyżywienia i utylizacji śmieci i odpadów.”

Moduły używane do konstruowania wyspy będą prefabrykowane w fabryce, a następnie dopłynął na miejsce ich montażu . Dok rejsowy będzie integralnym elementem miasta, dzięki czemu te nowe moduły będą mogły zostać przyłączone w ciągu kilku godzin.

System podwodnych tuneli stałby się również elementem, stworzenia sieci dróg i chodników między budynkami i wyspami.

mia5

Sprzedażą mieszkań i lokali zajęła się już firma „China Transport Investment” należąca do rodziny Li.

„Istniejąca na lądzie infrastruktura jest zniszczona już w tak dużym stopniu, iż musimy znaleźć nowe rozwiązania rozwojowe , pozostawiając obecne niezabudowane tereny miast jako nienaruszalne enklawy zieleni.”

mia6

„Pozostałemu w miastach społeczeństwu musi zapewnić godne, zdrowe warunki bytowe przy maksymalnej gęstości zaludnienia. Zapewni to inteligentny i efektywny system projektowania i stategia infrastruktury miejskiej.”

Oznacza to tworzenie w Chinach miejskich gett dla robotników i urzędników niższego szczebla. Tworząc jednocześnie nową, odizolowaną przestrzeń życiowa dla masońskich elit!

mia7

Podstawową jednostką oceanicznej budowy jest prefabrykowany dom – 150 metrów długości i 30 metrów szerokości . Na planie, siatki może być to trójkąt równoboczny lub pięciokąt.

Prefabrykowane elementy, można nałożyć na siebie w pionie.

mia8

Pływające miasto ma doskonałą infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną. Dok rejsowy, może przyjąć gigantyczne statki, port jachtowy przyjmuje statki prywatne i cywilne jednostki ruchu pasażerskiego jak również okręty podwodne.

Okręty podwodne i pojazdy elektryczne są głównym środkiem transportu na oceanicznej wyspie – dzięki temu wyspa będzie wolna od zanieczyszczenia powietrza i zatorów spowodowanych przez samochody. Główne strumienie ruchu to kanały wodne nad i pod powierzchnią wody.

mia10

Istnieją dwa publiczne zielone pasy – jeden na powierzchni wody, a jeden pod wodą. Górny stanowi przestrzeń publiczną użytkowaną dla sportu i rekreacji w otoczeniu świeżego powietrza. Podwodne tereny zielone mogą być wykorzystywane do wycieczek rekreacyjnych.

mia9

Ogrody podwodne są połączone z systemem zieleni publicznej powyżej i poniżej wody. Komin w centrum wyspy połączony z ogrodem zapewnia naturalną wentylację i oświetlenie dla podwodnego miasta. Pionowy ogród jest również ośrodkiem ruchu publicznego, który stanowi platformę ruchu dla okrętów podwodnych i przejść między modułami.

Centrum służy jako podwodny parking dla łodzi podwodnych i jest również pływającym centrum rozrywki. Miasto posiada hotel i otwartą scenę. Duże centrum handlowe i miejsca rozrywki znajdują się pod sceną.

mia11

Z wszystkich pomieszczeń mamy widok na ocean, połączenia drogowe dają wygodny dostęp z każdego mieszkania do lokali użytkowych, obiektów rozrywkowych, usług, transportu publicznego i ogrodów.

Powierzchnia obwodowa mieści gospodarstwa rolne i wylęgarnie oraz nowoczesny kompleks utylizacji śmieci. Elektrownie i fabryki są usytuowany w górnej części wykresu trójkąta. Obiekty te są podstawą zrównoważonego łańcucha dostaw żywności i energii.

mia12

Was czeka przyszłość w okowach miast więziennych , pod niebem pełnym smug chemicznych w oparach smogu. Elita będzie nadzorowała proces depopulacji, wojen i rewolucji na oceanicznych wolnych od zaraz wyspach …

Liga Świata

Reklamy