Myśli pełne rewolucji.

Myśli pełne rewolucji.

Według mojej opinii tajne bractwa w dobie internetu i innych form globalnej komunikacji, boją się stworzenia jednego, spójnego , silnego frontu o zasięgu międzynarodowym działającego na rzecz walki o wolność pozbawianą hierarchizacji i kastowości.

Ruch taki natychmiast zdobyłby wystarczające środki finansowe oraz możliwości koordynowania działań na wielu frontach przyciągając do siebie również zbuntowane wojsko , policję oraz struktury inteligencji i
wolnomyślicielstwa, które stałyby się zalążkami nowych państw narodowych pozbawionych ideologii hierarchizacji jakiegokolwiek aspektu życia …

Scenariusz taki jest realizowany przez ligę świata od 1999 roku i jest elementem odwrotności działań tajnych bractw …

Cechuje nas duża wstrzemięźliwość i dyskrecja prowadzonych działań nie możemy tworzyć jawnej struktury ponieważ ta, zostałaby natychmiast unicestwiona pod pozorami walki z terroryzmem …

Obserwacja i planowanie, są podstawą każdego ataku, a towarzyszące im szaleństwo i nieprzewidywalność pozwoli odnieść sukces w programach uruchamiana rewolucji światowej …

Nic co zostało wyrządzone człowiekowi nigdy nie zostanie zapomniane ,każda zbrodnicza idea zostanie poddana procesowi inwigilacji i zniszczenia …

Myśle, że jakikolwiek ruch narodowy, może mieć problemy z odzyskaniem wolności poprzez układy międzynarodowe na podłożu militarnym , nawet dobrze zorganizowany przewrót napotkać, może wiele trudności ,głównie na lini tajnych bractw prowokujących do rewolucji i kontrataku…

Ludzie nadal myślą, że Kościuszko czy Piusłudzki to bohaterowie, podczas gdy ich rola skupiała się na dokonaniu wewnętrznego podziału , kreowaniu dezinformacji czy zwalczaniu patriotyzmu i inteligencji. Ludzie tacy udając patriotyzm, głęboko wierzyli w idee globalizmu wpajaną im przez tajne bractwa i sekretne loże …

Świadomość społeczna jest dziś tak nikła, iż większość umierałaby za zewnętrzne, obce Polsce ideały … Dlatego przewrót narodowy musi zaskoczyć i władze, i obywateli tak aby jedni i drudzy nie zdążyli zareagować na dokonane zmiany …

Tak słabe państwo jak Polska, jest bezbronne na zmasowany atak , więc jedynym naszym zmartwieniem jest zabezpieczenie granic oraz usunięcie z polski obcych agentów i użytecznych marionetek …

To, może się udać jeśli nie będzie wsród nas szpiegów , kłamców i tchórzy, cóż jedyne co mogę stracić to życie w drodze do wyższej idei.

Krzyczeć może każdy, pisać może również każdy, choć najczęściej jedno i drugie nie opuszcza ścian naszego domu lub małych podzielonych wewnętrznie grup …

liga nwo

Dlatego tak bardzo izolujemy nasze działania, kreujemy prawdę odcinając się od kłamstwa tworzonego na potrzeby wybranych ideologii , partii, religii czy ruchów pseudo narodowych… Nie chcemy szpiegów, intrygantów i robaków… Nie chcemy też wypaczania naszych słów i wartości.

Tak naprawdę na czele tych podzielonych ,pseudo narodowych tworów stoją ideowi masoni, pilnujący idei hierarchizacji ich organizacji …

Dlatego tego typu śmieszne twory nastawione są tylko na werbunek, slogany, siłe i zniszczenie własnych członków … Ludzie tego nie rozumieją i pchają się jak szczury do klatki myśląc, że działają i walczą … Czy wasza pozycja w strukturach hierarchicznych równa jest pozycji szefa czy prezesa…? Zastanówcie się więc czym te organizacje różnią się od PiSu, Nowej Prawicy czy PO?

Pamiętajcie walczycie tylko na tyle, na ile wam pozwolą wasi przywódcy !!! To nie jest wolność, to jest odmiana systemu, który was otacza. Wyjątek potwierdza regułe …

Jest jeszcze jeden aspekt , który was ogranicza , jest to aspekt zagospodarowania religijnego, bądź też duchowego jak kto woli , od setek milionów lat człowiek jest ofiarom owej gry , która pochłonęła swymi psychicznie chorymi regułami więcej ofiar niż jakakolwiek inna ideologia , ideologia gry:” mój Bóg jest lepszy od twojego Boga”, to najstarsza kreacja zdobywania władzy kosztem człowieka i użytecznej ideologii siły wyższej …

Użyteczność Boga i sił natury była, jest i oby nie była motywacją do ludobójstwa, wyzysku, poniżenia, zastraszenia i rabunku …

Proste mechanizmy pozwalają tworzyć struktury politycznej i religijnej utopii podporządkowania, za pomocą struktur hierarchicznych i kastowych, przy takiej ideologi budowy świata nigdy nie będzie możliwa kreacja wolności opartej na indywidualizmie , kreatywizmie i wolnomyślicielstwie pochodzącym od Boga …

Hierarchia wie, że dzięki polityce i religii możliwa jest zazdrość, wrogość, no i przede wszystkim korzystny dla wszystkich podział rozbijający narody , rodziny i pary …

Na koniec małe przesłanie dla „zaradnych” złodzieji ,co będziecie kraść i wertować jeśli nie będzie akt i pieniędzy? Jaka będzie użyteczność ludzi pozbawionych zasad, zawodu i wartości? Jaka będzie nowa profesja lichwiarza , spekulanta, polityka, prawnika, księdza i innego złodzieja ?

Czym będzie życie alfonsa i feministki ? Czym będzie życie zdemoralizowanych ludzi ?

Przewartościujemy i uwstecznimy wszystkie aspekty życia, szczególnie te związane z tolerancją i moralnością ! Nadamy wartość prawdziwej pracy. Przywrócimy zapomniane już zasady i normy moralne … I to nie są slogany ale obietnice , których tak strasznie boi się zdeprawowana duchowo hierarchia … Walka o wolność to walka nie tylko z nowym i starym porządkiem świata, ale również z samym sobą.

Wojciech dydymus Dydymski
Liga Świata

Reklamy