Uwaga internetowi oszuści !

Uwaga internetowi oszuści !

Adrian Flak i Krzysztof Habiak, czyli wyłudzenia i oszustwa!

Niemal każdy, kto zakłada nową stronę internetową, portal lub blog, marzy o jak najlepszym wypozycjonowaniu strony w katalogu google, yahoo czy bing.

Wiele osób szukających efektywnych, tanich i skutecznych metod i form promowania swoich serwisów trafia do katalogów branżowych stron www, ponieważ rozwiązania tego typu są efektywnym elementem promocji branżowej i regionalnej wspomagającej propagacje linków z adresem naszej strony lub grupy stron.

fh1

Rozwijająca się branża internetowa, branża pozycjonowania stron i katalogów branżowych przyciąga także przeróżnych oszustów i cwaniaków pragnących zarobić na naiwności klientów.

Co jakiś czas powstają pseudo katalogi stron i serwisów internetowych, które teoretycznie wyglądają jak setki innych darmowych katalogów w internecie, ale mają zaszyte między wierszami informacje o wymaganych płatnościach.

Dodanie wpisu wygląda tu tak samo jak na setkach innych darmowych serwisów tego typu, z tą różnica, że po akceptacji wpisu dowiadujemy się o płatności, która była zaszyta np. w regulaminie strony internetowej.

I tak oto zaczyna się koszmar wielu internautów. Bardzo szybko zostaje wystawiona faktury oraz batalii mailowa uzbrojona w liczne prawne paragrafy, grożby sądem, rejestrami dłużników, windykacją, komornikiem itp.

Tak właśnie wygląda m.in. działalność pseudo firmy katalog-firm2013.pl. Chciałbym pokazać wam jak ten precedens dokładnie wygląda oraz jak z nim skutecznie walczyć.

Analizując doniesienia prasy wiemy, że właściciele firmy mają już doświadczenie w wyłudzaniu pieniędzy od naiwnych klientów. Właścicielem katalog-firm2013.pl jest:

Adrian Flak Grupa CBOP Centrum Badań Opini Publicznej
Waryńskiego 75 lok. 1
Świdnica
woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 8842311615
REGON 891423874

Ich działania opisane w prasie były jeszcze bardziej bulwersujące , bowiem okradali oni emerytów. Wysyłali starszym ludziom wezwanie do zapłaty za materace lecznicze, które były już de facto opłacone dawno temu.

fh2

Obecny pomysł na wyłudzenia w postaci katalog-firm2013.pl jest już także opisany na łamach kilku serwisów internetowych, w tym m.in w:

„Gazeta.pl – Katalog naciągniętych. “Darmowa” reklama dla firm za 500 zł”

„Onet.Biznes – Łowią naiwne firmy.”

„Forbs – Wirtualny katalog łowi naiwnych przedsiębiorców.”

Jak przebiega dodanie wpisu do fałszywych serwisów :

Portal katalog-firm2013.pl wygląda podobnie jak każdy inny bezpłatny katalog firm. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o płatnych opcjach, promocjach lub informacji o tym, że wpis jest płatny.

Gdy klikniemy na „Dodaj swoją firmę” trafiamy na odpowiedni formularz rejestracyjny. Nadal próżno szukać tutaj jakiejkolwiek informacji handlowej lub cennika usług. Nie ma także wzmianek o okresie próbnym lub okresie promocyjnym.

Po wypełnieniu formularza akceptujemy regulamin i klikamy wyślij. Otrzymamy wtedy informacje, że wpis został dodany i oczekuje na akceptacje admina.

fh3

Po jakimś czasie otrzymamy maila z linkiem aktywacyjnym. Nadal brak informacji o formach płatności.

Armagedon wymuszeń :

Po paru dniach od chwili aktywacji konta, otrzymujemy mailem fakturę VAT na kwotę 499 zł netto. Wymuszenie poparte jest straszakiem w postaci dodania naszej firmy do rejestru dłużników ERIF oraz możliwościom sprzedaży naszego długu na portalu dlugi.info.

Jeśli wyrazimy uczciwie swoją dezaprobatę co do posunięć firmy ,otrzymujemy następującą wiadomość :

„Szanowny Panie/i !

W odpowiedzi na Pana/i wiadomość email informujemy że, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, w dniu 08.10.2013 r. g. 09.22.48 dodając wpis do serwisu www.katalog-firm2013.pl ( IP komputera …, przeglądarka internetowa Google Chrome, system Windows ) akceptując regulamin serwisu, a następnie uruchamiając link aktywacyjny przesłany na podany przez Pana/i unikalny adres e-mail zawarł Pan/i umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu www.katalog-firm2013.pl.

Zgodnie § III ustęp 12. regulaminu serwisu www.katalog-firm2013.plokreślającego WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w okresie pierwszych 7 dni od zawarcia umowy o świadczenie Usługi, Usługobiorca korzysta z prawa do bezpłatnego testowania funkcjonalności Usługi, (dalej jako “Bezpłatne Testowanie”).

W ramach Bezpłatnego Testowania Administrator umożliwia Usługobiorcy wykorzystanie wszystkich zasobów i funkcjonalności Usługi w celu jej wypróbowania.

Natomiast zgodnie § III ustęp 14. regulaminu serwisu, Usługobiorca, korzystający z Bezpłatnego Testowania zobowiązuje się do wypowiedzenia zawartej umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 12, bądź do opłacenia Usługi w terminie do 15 dni licząc od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

Ponieważ nie dokonał Pan/i wypowiedzenia umowy w terminie o którym mowa w § III ust. 12 usługodawca zgodnie z § V ust.8 regulaminu serwisu wystawił i przesłał na podany podczas rejestracji adres e-mail Fakturę Vat w formacie PDF.

Informujemy, iż, informacja dotycząca ceny usługi znajdowała się w § III ust. 16 regulaminu serwisu www.katalog-firm2013.pl który został przez Pana/ią zaakceptowany podczas dodawania wpisu.

Prosimy o zapłatę należności wynikającej z wystawionej Faktury Vat w związku ze świadczoną usługą.

W przypadku nieuregulowania ww. zobowiązania, zostanie skierowany do Sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty.

W przypaku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (89) 679-77-08.

Pozdrawiam

Koordynator Projektu Katalog-Firm2013.pl
bok@katalog-firm2013.pl”

Naturalnym jest, że nasza odpowiedź na tego typu maila, zawierać będzie sporą dawkę prawnej polemiki.

Otrzymamy na niego jak zawsze szybką odpowiedź. Tym razem jednak z większą ilością paragrafów oraz domieszką ironii i cynizmu:

„W odpowiedzi na Pana/i wiadomość email z dnia … r. informujemy, iż całości podtrzymujemy nasze stanowisko dotyczące roszczenia z tytułu wystawionej faktury VAT w związku ze świadczoną na rzecz Pana firmy usługą prezentacji informacji w serwisie www.katalog-firm2013.pl.

Nie budzi żadnej wątpliwości fakt, że pomiędzy Pana firmą a firmą Grupa CBOP Centrum Badań Opinii Publicznej doszło do
zawarcia umowy na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną nastąpiło poprzez zarejestrowanie zamieszczonego pod adresem internetowym http://katalog-fim2013.pl/index.php/dodajfirme formularza zamówienia zawierającego dane Państwa firmy wraz z oświadczeniem woli o akceptacji postanowień Regulaminu.

fh4

Usługodawca poinformował Pana/ią firmę o przyjęciu i zaakceptowaniu oferty zawarcia Umowy, poprzez przesłanie na unikalny adres email wiadomości email zawierającej link aktywacyjny. Następnie poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego przesłanego przez Usługodawcę złożono żądanie natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Usługodawca, zgodnie z regulaminem serwisu, w momencie uruchomienia linku aktywacyjnego, utworzył dla Pana/i firmy w ramach Serwisu unikalne konto, o nazwie będącej podanym w formularzu adresem poczty elektronicznej i rozpoczął świadczenie usługi.
W następstwie powyższych czynności doszło do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nadmieniam, że umowa zawierała informacje o cenie usługi, czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy, skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty, zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy oraz metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. Informacje te zawarte były w regulaminie serwisu, który jest integralną częścią umowy a którego treść została Panu/i nieodpłatnie udostępniona przed zawarciem umowy.

Postanowienia regulaminu zostały zaakceptowane podczas rejestracji formularza zamówienia.

Korzystanie z portalu dla USŁUGOBIORCÓW podlegających rejestracji jest tak ukształtowane, iż jednym z warunków rejestracji (zawarcia umowy drogą elektroniczną) jest elektroniczna akceptacja regulaminu serwisu http://www.katalog-firm2013pl , co w świetle art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 60 Kodeksu Cywilnego jest traktowane jako oświadczenie woli rejestrującego się użytkownika wyrażające zgodę na postanowienia regulaminu www.katalog-firm2013.pl

Regulamin serwisu został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia rejestrującemu się użytkownikowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym, co stanowi spełnienie wymagania z art. 384 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ma obowiązek określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
oraz nieodpłatnie udostępnić usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także, ale tylko na żądanie usługobiorcy, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
Zgodnie z pkt 3 art. 8 ustawy, regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca i zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego. W punkcie 4 ustawy, na usługodawcę nałożono obowiązek świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Należy podkreślić, że przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną usługodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu, na podstawie którego świadczone będą usługi i który powinien udostępnić usługobiorcom przed zawarciem umowy.

Regulamin ten należy uznać za wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 k.c, co oznacza, że musi być przede wszystkim doręczony przy zawarciu umowy (art. 384 § 1 k.c), a gdy posługiwanie się nim jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy strona mogła się z nim z łatwością zapoznać (art. 384 § 2 k.c).

fh5

Usługodawca przed zawarciem umowy udostępnił Panu/i regulamin i jego treść, a Pan/i miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Zaakceptowanie warunków regulaminu, oznaczało, że był Pan/i związany postanowieniami regulaminu w zakresie płatnej usługi prezentacji informacji o prowadzonej działalności gospodarczej w serwisie www.katalog-firm2013.pl .

Mając na uwadze powyższe w całości podtrzymujemy nasze stanowisko w niniejszej sprawie.
Jednocześnie wzywamy Pana do natychmiastowej zapłaty należnej nam sumy z tytułu wystawionej faktury Vat w związku ze świadczoną na usługą.
Informujemy ponadto, iż w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania w terminie, wystąpimy do Sądu z pozwem o wydanie nakazu zapłaty.
Ponadto do czasu uregulowania przedmiotowego zobowiązania, możliwe będą dodatkowo następujące kroki:

– dodanie informacji o Państwa zadłużeniu do baz danych podmiotów:

a) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
b) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
c) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
d) Upublicznienie informacji o wierzytelności w celu jej sprzedaży, za
pomocą sieci internet, poprzez publikację w internetowych giełdach długów.

Z poważaniem :
Koordynator projektu
www.katalog-firm2013.pl

Na każdą kolejną polemikę otrzymujemy oschłe maile z informacją o podtrzymaniu stanowiska oraz kolejnymi paragrafami.

Próbowaliśmy nawet dzwonić pod podany numer i zaznaczyliśmy, że na pewno pójdziemy z tym do sądu. Otrzymaliśmy na to cyniczną odpowiedź: „…firmy nas sądzą i sprawy wygrywamy.”

Co robić ?

Przepisy, które nas chronią:

Art. 86 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny stanowi w swym § 1, iż jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

Stosowne oświadczenie o uchyleniu się od skutków czynności prawnej należy złożyć nieuczciwemu przedsiębiorcy na piśmie w terminie jednego roku od wykrycia swojego błędu a więc w praktyce najczęściej z upływem roku od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty.

fh6

Wydaje się, że w większości przedmiotowych przypadków wykazanie zastosowania podstępu nie powinno być nadmiernie utrudnione, zwłaszcza wobec jasnych wymagań co do zakresu i jasności informacji jakie powinny zostać udzielone …

Zawiązywanie umów przez internet reguluje ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

Właściciele nieuczciwych serwisów bardzo chętnie się na nią powołują, ponieważ to ta ustawa właśnie reguluje zawieranie umów poprzez formularze na stronach WWW oraz email – zamiast tradycyjnej formy pisemnej.

Jak jednak zauważył pewien forumowicz z serwisu o tematyce SEO uregulowane jest także co może znajdować się w regulaminie, a co w informacji handlowej:

Art. 8. 1.Usługodawca:

1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „regulaminem”,

2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także — na jego żądanie — w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

fh7

2. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Regulamin określa w szczególności:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem.

Art. 9. 1.Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa.

2. Informacja handlowa zawiera:
1) oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne,
2) wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty,
3) wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają przepisów ustawy:
1) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i 1071 i Nr 129, poz. 1102) oraz
2) z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

Inna linia obrony polega na oświadczeniu, iż popełniliśmy oczywisty błąd.

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy z powołaniem na błąd, czyli prawo do błędu w sklepie internetowym w praktyce.

Choć trzeba tu pamiętać, iż oświadczanie, że popełniliśmy oczywisty błąd to zupełnie przeciwstawna linia obrano do tego co my sugerujemy: że umyślnie wprowadzono nas w błąd i że katalog nie spełnia wymogów ustawy.

Rejestry dłużników

katalog-firm2013.pl powołuje się na współprace z aż czteroma tego typu serwisami:

-) Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
-) Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
-) Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
-) dlugi.info

Wszystkich firmy dostały powiadomienie, iż oszuści powołują się na współprace z nimi. Tylko InfoMonitor był zainteresowany sprawą. Powiadomili nas że nie współpracują z firmą CBOP Adriana Flaka i proszą o informacje jeżeli na jakiejkolwiek fakturze lub wezwaniu znalazłoby się ich logo.

Pozostałe trzy rejestry nie wyraziły swojej opini.

Spore doświadczenie w tego typu sprawach ma Kancelaria Radców Prawnych KWANTUM. Proszę pamiętać że w świetle prawa poszkodowanymi są jedynie firmy, które fakturę zapłaciły.

Owa kancelaria prowadziła też sprawy wobec firmy CH INTERNET BUSINESS SOLUTIONS Krzysztofa Habiaka, która stosowała identyczny proceder.

Stosując te same wzory dokumentów, więc istnieje podejrzenie że firmy te są z sobą powiązane . O pierwszych wygranych w tego typu sprawach, można poczytać na blogu kancelarii.

UWAGA! Jeśli ktoś będzie potrzebował dodatkowej pomocy w związku z działalnością Krzysztofa Habiaka czy Adriana Flaka i jeśli ktoś czuje się przez nich pokrzywdzony, to Michał Fedorowicz oraz agencja Apostołowie Opinii zadeklarowali się, że pro bono pomogą każdemu, kto zgłosi się w tej sprawie. Kontaktować można się pod adresem michal@apostolowieopinii.com lub telefonicznie: 512-685-401.

(Za : walczak.it)

Inne katalogi tego typu

Rozpiskę innych katalogów o podobnych lub identycznych praktykach handlowych:

-) Firmowy.net
-) galeria-biznesu.net – opłata 100 funtów
-) e-promujemy.pl – opłata 500 funtów brytyjskich (GBP)
-) firmy6.pl – opłata 500 funtów brytyjskich (GBP)
-) galeria-biznesu.net – opłata 100 funtów
-) baza-ofert.net – opłata wyrażoną w złotych polskich, równowartość 50 funtów brytyjskich
-) biznes-lokalny.pl – opłata wyrażoną w złotych polskich, równowartość 50 funtów brytyjskich
-) dobry6.pl – opłata 500 funtów brytyjskich (GBP)
-) kbiz.pl – opłata 100zł netto za kolejny rozpoczęty rok
-) 2013r.net – opłata 100 funtów
-) firmy2013.com.pl – opłata 100 funtów
-) przeglad-firm2013.pl – opłata 100 funtów
-) dobrefirmy24.pl – opłata 100 funtów
-) rynek2013.pl – opłata 100 funtów
-) hurtownie2013.pl – opłata 100 funtów

Wszystkie one należą do 2 firm :

Krzysztof Habiak
kbiz.pl
ul. Kleczkowska 47 lok. 15
50-227 Wrocław
woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 8871646637
REGON 020539404

Adrian Flak Grupa CBOP Centrum Badań Opini Publicznej
Waryńskiego 75 lok. 1
Świdnica
woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP 8842311615
REGON 891423874

Przestrzegamy, sprawdzajcie regulaminy, czytajcie umowy i stawiajcie na sprawdzone rozwiązania! Piętnujemy tego typu zachowania ,ponieważ przykład oszustów idzie z góry …

Demokracja to taki sprytny złodziej wychowujący swoje sfrustrowane dzieci na rabusiów i kieszonkowców !

P.s.

Uzupełnienie Flak, atakuje piszących o nim internautów próbując straszyć artykułami i sądami. Przed prawdą i Bogiem Pan nie ucieknie !!

Próba zastraszenia i wyłudzenia !
Sprawa zostaje zgłoszona na policję i do prokuratury …

Jak można narażać firmę zajmująca się wyłudzeniami na złe imię ? Co więcej osoba ta próbowała straszyć swoich klientów oraz naszego hostingera, a także zawirusować naszą stronę wirusem ukash lub Weelsof – urządzenie przekazaliśmy do analizy tak jak fałszywe pliki zlokalizowane na serwerze !!!

Nasz artykuł napisany został na prośbę licznych poszkodowanych przez portal takie jak katalog firm 2013.

Cytuje próbę wyłudzenia i zastraszenia ze strony firmy CBOP i Pana Flaka (22.12.14) :

„Szanowni Państwo

Na Państwa stronie internetowej pod adresem:
http://ligaswiatowa.hvs.pl/uwaga-internetowi-oszusci/ zostały bezprawnie użyte oraz opublikowane moje dane osobowe oraz nazwa mojej firmy.

Informuję, że opublikowana treść narusza moje dobra osobiste oraz może narazić mnie na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym żądam natychmiastowego usunięcia tych danych z Państwa portalu.
W przypadku odmowy usunięcia w/w danych sprawę skieruję na drogę
postępowania sądowego nie wykluczając roszczeń odszkodowawczych.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku odmowy spełnienia żądania, niezależnie od powyższego, niezwłocznie zawiadomię prokuraturę o możliwości popełnienia na moją szkodę przestępstwa z art. 212 kk oraz art 216 kk.

Na Państwa odpowiedź co do sposobu załatwienia sprawy oczekuję 24 godziny.

z poważaniem :

Adrian Flak
Właściciel
GRUPA CBOP”

Panie Flak niech się Pan nie ośmiesza, informacja o Panu są propagowane przez setki osób, firm i mediów.

Jako osoba publiczna działające na szkodę licznych klientów stawia się Pan na równi z oszustami !!!

Współpraca z lichwiarzami, tolerującymi Pana proceder jest najlepszym przykładem wymuszeń jakich się Pan dopuszcza … Mami Pan klientów fałszywymi portalami ,ukrywając regulaminy…

Informacje i fakty o Pana przekrętach dostępne są m.in. , także tutaj i w mediach mainstreamowych :

www.cba.pl/forum/viewtopic.php?t=22597

www.money.pl/…/oszukancze-firmy-wyludzaja-pieniadze-od-prze…

walczak.it/…/katalog-firm2013-pl-czyli-jak-wyludza-sie-pien…

www.rmf24.pl/…/news-oszusci-naciagaja-firmy-kilkaset-zlotyc…

m.skierniewice.naszemiasto.pl/…/zaplac-albo-bedzie-egzekucj…

I setki innych …

Więc wyręczamy Pana w zgłoszeniu i sami właśnie teraz zgłaszamy sprawę wymuszenia i zastraszenia, trzymając w ręku opinie klientów, wyroki sądów i kopie Pana stron !!!

Panie Flak nikt nie daży Pana zaufaniem i szacunkiem ,mówią o tym setki poszkodowanych klientów !

Już jutro razem z innymi autorami tekstów o działalności Pana Flaka … złożymy pozew zbiorowy przeciwko działaniu Grupy CBOP …

Liga Świata

Reklamy