Deklaracja Balfoura i syjonistyczna mafia.

Deklaracja Balfoura i syjonistyczna mafia.

Historia pierwszej i drugiej wojny światowej oraz przejęcie Palestyny. Tego nie przeczytasz w podręcznikach i nie zobaczysz w telewizji !

Teodor Herzl, „ojciec” syjonizmu, sprefabrykował ideę „antysemityzmu”, aby utworzyć „hebrajski dom nietykalności”!

„Dziś, antysemityzm służy nam tylko w jednym celu : jest on stosowany jak strach na wróble. Kiedy czujemy, że ktoś sprzeciwia się naszej prawdziwe będzie piętnowany i zdyskredytowany. Powołamy się na ich antysemickie zachowania dzięki temu kontrolować będziemy wszystkie kanały informacji. ” Benjamin Freedman, 1930 r.

Hebrajski dom nietykalności tworzą ​​nie tylko elitarni „Żydzi”, będący marionetkami w rękach syjonistycznych przywódcy, ale również członkowie tajnych bractw.

Teraz przedstawię wam jedną z największych zbrodni w historii, a mianowicie: Deklarację Balfoura!

Deklaracja Balfoura była sprawozdaniem z oficjalnej polityki zagranicznej rządu Zjednoczonego Królestwa, która pozwoliła Syjonistom stworzyć w Palestynie fałszywe państwo żydowskie dające schronienie niebezpiecznym przestępcą .

Użyłem określenia „zbrodnia”, dlatego, że to, co następuje po formalnym utworzeniu państwa Izrael, w dniu 14 maja 1948 roku był i nadal jest prawdziwym przejawem ludobójstwa Palestyńczyków, którzy obecnie są kontrolowani przez syjonistów z Izraela, poszerzających swoje terytorium o tereny będące własnością palestynczyków.

Deklaracja mówi, co następuje:

„Rząd Jego Królewskiej Mości sprzyja ustanowieniu w Palestynie domu narodowego dla międzynarodowego syjonizmu , postaramy się wykorzystać swoje wpływu , aby ułatwić osiągnięcie tego celu. Zrozumiałe jest, że nie naruszymy praw obywatelskich i religijnych społeczności Palestyńskiej , lub praw i statusów politycznych rządu Hebrajskiego uzyskanych w innych krajach „.

Oświadczenie zostało złożone przez ministra spraw zagranicznych Arthura Jamesa Balfoura i barona Lionela Waltera Rothschilda, jednego z liderów społeczności Syjonistycznej w Wielkiej Brytanii.

Oświadczenie zostało wysłane do „syjonistycznej Federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii”.

2 Listopada 1917 roku.

„Drogi Panie Rothschild,
Mam przyjemność wręczyć Panu w imieniu Rządu Jego Królewskiej Mości deklaracje wsparcia syjonistycznych aspiracji, które zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów.”

„Rząd Jego Królewskiej Mości sprzyja ustanowieniu w Palestynie domu narodowego dla międzynarodowego syjonizmu , postaramy się wykorzystać swoje wpływu , aby ułatwić osiągnięcie tego celu. Zrozumiałe jest, że nie naruszymy praw obywatelskich i religijnych społeczności Palestyńskiej , lub praw i statusów politycznych rządu Hebrajskiego uzyskanych w innych krajach ” „Będziemy wdzięczni, jeśli deklaracja ta zostanie wsparta przez syjonistyczną Federacje Wielkiej Brytanii i Irlandii .
Pozdrawiam
A.W. James Balfour

Deklaracja odzwierciedla stanowisko gabinetu Rady Ministrów z dnia 31 października 1917 roku, ponieważ oświadczenie jest aktem … wsparcia dla syjonistycznych aspiracji .

Deklaracja była wynikiem działań politycznych, Chaima Weizmanna przywódcy syjonistycznej organizacji Nahum w Londynie. Zażądali oni „odtworzenia” Palestyny, ​​jako domu hebrajskiego wszystkich syjonistów.

Deklaracja Balfoura w ich opinii była poniżej ich własnych oczekiwań. Deklaracja została później włączona do domumentów Traktatu z Sèvres , dzięki czemu zwycięskie mocarstwa alianckie, Imperium Osmańskie i Brytyjczycy położyli łapę na Palestynie. Oryginalny dokument jest przechowywany w Bibliotece Brytyjskiej.

(Traktat pokojowy w Sèvres podpisany 10 sierpnia
1920 r. pomiędzy Turcją sułtańską, sojusznikiem
Państw Centralnych w trakcie I wojny światowej, a państwami Ententy. Zawierał statut Ligi Narodów, opis nowych granic, klauzule o rozbrojeniu, o odszkodowaniach wojennych i innych ciężarach gospodarczych nałożonych na Turcję. Przywracał także tzw. „kapitulacje”, tj. postanowienia o wyjęciu cudzoziemców spod jurysdykcji sądów tureckich (immunitet bezwzględny).)

Dzień 02 listopada obchodzony jest z pompą w Izraelu i diasporze hebrajskiej jako ” dzień Balfoura.” Ten sam dzień jest dniem smutku we wszystkich nowoczesnych krajach arabskich i Palestynie.

Balfour

„W 1896 roku Theodor Herzl austro-węgierski dziennikarz opublikował tekst pod tytułem Der Judenstaat (” Państwo żydowskie „), w którym oznajmił, że jedynym rozwiązaniem ” problemu hebrajskiego „w Europie, w dobie rosnącego antysemityzmu (skąd my to znamy) będzie ustanowienie państwa hebrajskiego.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/prawda-w-oczy-kole-syjonisci-to-nie-zydzi/

Der Judenstaat był aktem narodzin syjonizmu. Rok później Herzl założył organizację syjonistyczną (ZO), której pierwszy Kongres Syjonistyczny, wezwał do ustanowienie z Palestyny narodowego domu dla syjonistów , którego istnienie jest gwarantowane przez prawo międzynarodowe.

http://ligaswiatowa.hvs.pl/prawdziwi-zydzi-ktorzy-przezyli-holokaust-chca-wycofania-wojsk-syjonistow-gazy/

Metody, jakimi osiągnięto ten cel to : utworzenie kolonii w regionie , żydowskiej diaspory, wzmocnienie poczucia i świadomość przynależności do narodu wybranego (ale nikt nie mówił tego w ujęciu narodu żydowskiego) i uzyskanie gwarancji nietykalności od rządów na całym świecie.

Pod koniec I wojny światowej, Wielka Brytania otrzymała międzynarodowy mandat do zarządzania terytorium Palestyny . Po wejściu Deklaracji Balfoura, emigracja syjonistów do Palestyny ​​znacznie wzrosła. (Szczególnie tych ,którzy musieli uciekać z Polski, Rosji, Francji gonieni listami gończymi za malwersacje, handel ludźmi, lichwę i stręczycielstwo…)

W 1947 roku, brytyjski rząd przekonał rade Narodów Zjednoczonych do przyjęcia rezolucji 181, która podzieliła Palestynę ​​na dwa państwa, arabskie i hebrajskie.

Niestety sytuacja ta nie spodobała się ze zrozumiałych względów Arabom, co doprowadziło do wybuchu pierwszej wojny arabsko-izraelskiej.

Uznanie Izraela, negocjacjowane w Camp David było lekko mówiąc manipulowane przez gniazdo syjonizmu jakim są Stany Zjednoczone . Arabscy ​​przywódcy zareagowali agresywnie przenosząc siedzibę Ligi Arabskiej do Kairu , zrywając jednocześnie stosunki dyplomatyczne z Egiptem .

Przemowa Benjamin Freedmana, który ujawnił syjonistyczną mafię!

Dr Nahum Goldman (1894-1982), przewodniczący Światowej Organizacji Syjonistycznej, ostrzegał w 1958 roku na Światowej Konferencji Żydów w Genewie:

„Spadek silnego antysemityzmu niesie za sobą nowe niebezpieczeństwo dla przetrwania Żydów i Syjonistów . Jednak zniknięcie antysemityzmu będzie miało bardzo negatywny wpływ na naszą działalność. Stąd ostrzegam braci Żydów – nie wtrącajcie się w politykę syjonizmu…”

Przemowa , które prezentujemy poniżej jest wynikiem Deklaracji Balfoura. W 1961 roku odbyła się spotkanie syjonistów w Willard Hotel w Waszyngtonie.

Benjamin H. Freedman:

„Tu, w Stanach Zjednoczonych, syjoniści i ich współwyznawcy mają pełną kontrolę nad naszym rządem.

Z wielu powodów (zbyt wielu i zbyt skomplikowanych, aby analizować je teraz), syjoniści i ich współwyznawcy prowadzą Stany Zjednoczone, i kilku absolutnych monarchów nie tylko tego kraju do przypisanego im sukcesu.

Możecie, oczywiście, uznać to za bardzo ogólnikowe stwierdzenie, ale pozwólcie mi opisać, co się stało, gdy spaliśmy. Co się stało? Przegapiliśmy szansę jaką była pierwsza wojna światowa.

Jest kilka osób w moim wieku, które pamiętają, że ta wojna toczyła się pomiędzy Wielką Brytanią, Francją i Rosją, oraz Niemcami, Austro-Węgrami i Turcją. W ciągu zaledwie dwóch lat, Niemcy niemal wygrały tą wojnę: nie tylko „de iure”, ale także „de facto”.

Niemieckie okręty podwodne, które były zaskoczeniem dla świata, zatopiły wszystkie konwoje na Atlantyku. Brytania pozostała bez amunicji i jedzenia dla swoich żołnierzy.

W tym samym czasie, armią francuską wstrząsnęły zamieszki. Francuzi stracili 600.000 młodych ludzi w obronie Verdun. W wojsku Rosyjskim dochodziło do masowych dezercji, ludzie brali swoje zabawki i wracali do domów. Rosjanie kochali swego cara.

Włoska armia była także o krok od upadku. Żaden wróg nie przekroczył granicy Niemiec. A jednak Niemcy oferowały Anglii warunki pokojowe.

Niemcy oferowali Anglii wynegocjowanie pokoju co prawnicy nazywali by status quo. Oznacza to, że chciano odsunąć wojnę na bok i wrócić do wszystkiego tego, co było przed wojną. Więc Anglia w lecie 1916 roku, zaczęła rozważyć te propozycje jeszcze poważniej. Nie było wielkiego wyboru. Był to jeden z dwóch wyborów: zaakceptować wynegocjowany spokój, lub kontynuować niepotrzebną wojnę do całkowitego zniszczenia.

Kiedy te wydarzenia miały miejsce, syjoniści w Niemczech (reprezentanci syjonizmu Europy Wschodniej) udali się do Ministerstwa wojny Wielkiej Brytani – to będzie bardzo lakoniczne, bo historia jest długa, ale mam wszystkie dokumenty potwierdzające moje wypowiedzi – i powiedzieli:

„Popatrzcie wy nadal możecie wygrać tą wojnę. Nie możecie się poddać. Można wygrać tą wojnę, jeśli Stany Zjednoczone staną się waszymi sojusznikami. ” W tym czasie Stany Zjednoczone nie brał udziału w wojnie.

Syjoniści w Anglii powiedzieli i obiecali rządowi Anglii : „Gwarantujemy, że sprowokujemy Stany Zjednoczone aby przystąpili do wojny jako wasi sojusznicy ,aby walczyli po waszej stronie, pod warunkiem, że my otrzymamy Palestynę po zwycięstwie.”

Anglia miała wtedy takie samo absurdalne prawo do podarowania syjonistom Palestyny, jak USA do podarowania syjonistom, Japonii lub Irlandii…

To jest absolutnie absurdalne, że Wielka Brytania, która nigdy nie miała żadnego związku ani żadnych powiązań prawnych z Palestyną, korzysta z prawa siły aby zawłaszczyć sobie obcy kraj i podarować go syjonistom za ich usługi (syjoniści oczywiście milczeli na temat powodów wybuchu owej wojny). Włączenie USA do wojny miało charakter czysto finansowy i strategiczny związany z pozyskaniem Palestyny. Wielka Brytania podpisała pakt z syjonizmem w październiku 1916 roku.

Wkrótce po tym – Stany Zjednoczone, które były niemal w całości pro-niemieckie, ponieważ amerykańskie gazety i banki były kontrolowane przez niemieckich syjonistów zmieniają front poparcia i pragną upadku Niemiec i Cara …

W tym czasie syjoniści uciekają z wykorzystanych już Niemiec do USA i Rosji szykując sobie grunt do przejęcia obu tych państw …

Syjoniści bali się wygranej Cara kochanego przez naród .

db4

Banki Syjonistyczno-Niemieckie na czele z Kuhn Loebem i innymi słynnymi amerykańsko niemieckimi bankami odmówiły finansowania Francji lub Anglii.

Banksterzy trzymali się z dala, mówiąc: „Tak długo, jak widzimy, Francje i Anglię w sojuszu z Rosją – nie damy ani centa!”

Zamiast tego, bankierzy przelewali pieniądze do Niemiec, bowiem chcieli zobaczyć Rosję i cara klęczącego przed syjonizmem.

Teraz, ten sam syjonistyczny moloh, widząc możliwość pozyskania Palestyny, wyjechał do Anglii, USA i Rosji zarabiając dużo więcej.

Amerykańskie pro niemieckie gazety , nagle zaatakowały Niemców nazywając ich złoczyńcami i Hunami. Syjoniści wrobili Niemców w rozstrzelanie sióstr Czerwonego Krzyża. Wrobili ich w odcinanie dziecią rąk. Wkrótce po tym, Woodrow Wilson wypowiedziały wojnę Niemcom.

Syjoniści z Londynu już brylowali na salonach w USA, sędzia Louis Bradeis (Sąd Najwyższy), powiedział swoim ludziom : „Idźcie teraz i wywierajcie presje na Wilsonie. Otrzymamy też z Anglii, co tylko chcemy. Teraz wasza kolej, aby ciśnieniem doprowadzić prezydenta Wilsona, do wypowiedzenia Niemcom wojny. ”

Oto jak wprowadzono do wojny Stany Zjednoczone. Ameryka nie miał interesu w tej wojnie. W tym czasie Ameryka była dla Europy tym czym Mars dla ziemi .

„Cóż, my dotrzymaliśmy warunków umowy. Zobaczmy teraz jak wy wywiążecie się z podarowania nam Palestyny ​​po wojnie. ”

Wielka Brytania wystawiła syjonistom pokwitowanie, a odbiór miał formę listu, który został napisany w języku, tak bardzo tajemniczym, że świat nie mogł dowiedzieć się, co to jest.

List ten został nazwany Deklaracją Balfoura.

db2

Deklaracja Balfoura nakazuje Wielkiej Brytani płacić syjonistom za koszty poniesione w wyniku wciągnięcia USA do wojny . Ta słynna Deklaracji Balfoura,o której słyszeliście, jest fałszywa, jak trzy-dolarowy banknot.

Kiedy wojna się skończyła i Niemcy udały się do Paryża na konferencję pokojową, było na niej obecnych 117 syjonistów : delegacji przewodniczył Bernard Baruch.

Co się stało potem? Syjoniści w czasie konferencji pokojowej, cieli na plastry Niemcy i kraje Europy wschodniej i zachodniej. Bankierzy prowadzili szerokie interesy i planowali strategiczne posunięcia …

„Dlaczego nie dajecie nam naszej Palestyny?” To pytanie zadane publicznie zadziwiło Niemców ,którzy nic nie wiedzielI o Deklaracji Balfoura.

I w tej chwili, Niemcy zdali sobie sprawę, że zostali pokonani i zmuszeni do płacenia reparacji wojennych tylko dlatego , że syjoniści sprzedali ich za Palestynę…zrozumieli także odwrót bankierów i ataki prasy amerykańskiej …

Wydarzenia te prowadzą nas do innego ciekawego punktu historii. Kiedy Niemcy zdali sobie sprawę, z tego co się dzieje, byli oczywiście oburzeni. Należy zauważyć, że do tego momentu, w każdym kraju na świecie, Syjoniści nie byli tak uprzywilejowani jak w Niemczech.

Uprzywilejowany w Niemczech był Pan Rathenau – postać równie ważna w branży finansowej Niemiec jak Bernard Baruch w USA . Pan Balin, który posiadał dwie główne linie żeglugowe – Lloyd i Hamburg-American Lines. Pan Bleichroder bankier z rodu Hohenzollernów. Hamburg był siedzibą rodu Warburgów, właścicieli największych banków komercyjnych na świecie.

Syjoniści mieszkali i czuli się w Niemczech bardzo dobrze, nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Tak więc Niemcy mieli pełne prawo do myślenia o zdradzie…

Trzeba pamietać, że Niemcy przyjęły rosyjskich syjonistów w 1905 roku, tych samych syjonistów, którzy ich potem zdradzili …

Niemcy traktowali ich z szacunkiem, a teraz Syjoniści sprzedali Niemcy, tylko dlatego, że chcieli stworzyć z Palestyny własne państwo. ​​

Nahum Sokołow, mistrz syjonizmu i nauczyciel wszystkich syjonistów jakich znasz pisał w 1919, 1920, 1921, 1922 i 1923 we wszystkich swoich artykułów (a prasa była pełna jego wypowiedzi), że antyżydowskie i antysyjonistyczne nastroje w Niemczech pojawiły się dopiero po tym, jak ludzie zrozumieli ,że Syjoniści zdradzili i sprzedali swój kraj Ameryce , Francji i Wielkiej Brytanii …

Była to też cicha zagrywka syjonizmu, sprytne zepchnięcie winy z syjonizmu na żydowstwo zasymilowane z wieloma narodami … Był to cichy wstęp do drugiej wojny światowej. Najlepszym tego przykładem są wypowiedzi niemieckich syjonistów w stosunku do niemieckich Żydów :

„W 1919 roku napisano, że szklanka krwi Żyda jest smaczniejsze niż Coca-Cola lub piwo Bayern. ”

Nie było zresztą mowy o niechęci religijnej. To była zagrywka czysto polityczna. Nikt w tym czasie nie dbał w Niemczech o przynależność religijną, mogłeś mówić „Shema’Israel” zamiast „Ojcze nasz”.

Rosnąca niechęć do Żydów w międzywojennych Niemczech była spowodowana tylko jednym: Niemcy uważli syjonistów za Żydów. Winili Żydów za klęskę militarną, o co postarali się syjonistyczni dziennikarze.

I wojna światowa rozpoczęła się przeciwko Niemcom bez żadnego powodu, powodem była zazdrość o ich sukces. Niemcy stworzyły potężną flotę, Niemcy stworzyli podstawy światowego handlu.

Nie wolno nam zapominać, że po Rewolucji Francuskiej, Niemcy składały się z 300 miast-państw, księstw, ksiąstewek, i tak dalej. 300 odrębnych podmiotów polityczne. A podmioty te, dzięki Napoleowi i Bismarckowi, były połączone w jedno państwo.

Przez następne 50 lat, Niemcy pracowali, aby stać się jedną z potęg światowych. Marynarka niemiecka rozpoczęła rywalizacje, z Wielką Brytanią; Niemiecki handel i biznes były potęgą światowej klasy; Niemcy wyprzedzili większość świata i daleko im było do wojny!

Spisek między Anglią, Francją i Rosją, miał na celu zniszczenie gospodarki Niemiec . Tak naprawdę nikt nie wie ,że te trzy państwa chciały wytrzeć Niemcy z mapy świata poprzez zawiść gospodarczą… Niemcy nie mające dobrej reputacji historycznej były doskonałym kozłem ofiarnym.

Wróćmy do sytuacji po pierwszej wojnie światowej. Niemcy odkrywszy, że tak naprawdę to syjoniści pokonali ich kraj zaczęli tworzyć silny front anty żydowski i anty syjonistyczny.

Pomimo to nawet włos nie spadł z głowy żadnego Żyda i syjonisty.

Profesor Tansill z Georgetown University (który miał dostęp do wielu dokumentów z Departamentu Stanu) cytuje raport podpisany przez Hugo Schonfedta syjonistę wysłanego przez Cordell Hull, w 1933 roku, do Niemiec, aby przyjrzał się więzieniom dla komunistów.

„Więźniowie przebywajacy w obozie są w doskonałym zdrowiu . To prawda, wielu z nich to Żydzi i syjoniści , ale to dlatego, że tej chwili , około 98% europejskich komunistów to syjoniści . W tych obozach przebywają również księża i ministrowie, masoni, wszyscy podejrzani o międzynarodowy spisek mający na celu zniszczenie państwa niemieckiego.”

http://newspaper.hvs.pl/protokoly-medrcow-syjonu-1896-rok-podstawy-zniszczenia-swiata/

W 1918-1919 komuniści przejęli Bawarię na kilka dni. Róża Luksemburg i Karl Liebknecht i inne syjoniści byli w stanie przejąć władzę nad rządem i krajem tylko na trzy dni.

Kaiser kiedy zakończył wojnę, uciekł do Holandii, ponieważ podejrzewał, że ci, którzy przejmą władzę w Niemczech będą komunistami i, że zostanie wygnany lub zabity, jak car.
Więc szukał schronienia w Holandii.

Po tej małej bawarskiej rewolucji, syjoniści chcieli się przyczaić i wrócić do starych relacji z Niemcami. Niemcy jednak zaczęli walczyć z nimi za pomocą sankcji ekonomicznych i handlowych.

Walka Niemców z syjonizmem była podobna do wojny z przestępcami w czasach prohibicji.

Nie była to zatem walka militarna. I pamiętać należy , że w tym czasie Niemców było 80/90 mln, a syjonistów i Żydów tylko 460000 tysięcy.

Tylko 0,5% ludności niemieckiej mówiło po hebrajsku. Jednak syjoniści byli tymi, którzy kontrolowali media ,banki i gospodarkę. Syjoniści zaczęli wyniszczać gospodarkę Niemiec poprzez obniżenie wartości marki. Był to rewanż za sankcje gospodarcze. (Nie przypomina wam to czegoś : Rosja, USA, Unia i sankcje za sankcje)

db3

Syjoniści starali się to ukryć: zdradę narodu niemieckiego i prawdziwą przyczynę niechęci Niemców. Niemcy rozpoczęli działania przeciw Żydom, organizując za pomocą mediów syjonistycznych globalną dyskryminacje. Zasadniczo Żydzi poprzez syjonistów znaleźli się w tej samej sytuacji co Afroamerykanie i Chińczycy w USA.

W lipcu 1933 roku, Żydzi z całego świata zebrali się w Amsterdamie. Przedstawiciel niemiec powiedział: ” Hitler niszczy każdego Żyda ,zabiera nam stanowiska pracy, traktuje nas tak jak powinno traktować się zdrajców naszego narodu syjonistów … My, Żydzi z całego świata, nie możemy dopuścić do takiej sytuacji w, której ktoś obwinia nas za niepopełnione grzechy „. Można sobie wyobrazić, co Niemcy odpowiedzieli na takie zarzuty .

Co Syjoniści zrobili w tej sytuacji? Kiedy Niemcy nie przerwali represji ekonomicznych wobec Żydów , obrady w Amsterdamie zostały przerwane i Samuel Untermeyer (ukryty syjonista) , szef delegacji amerykańskiej i przewodniczący konferencji, wrócił do USA.

Natychmiast udał się do radia CBS Studios, gdzie wypowiedział następujące słowa ,wkręcając Żydów w wojnę z Niemcami :

„Żydzi na świecie zadeklarowali świętą wojnę przeciwko Niemcom. Jesteśmy w tej chwili zaangażowani w święty konflikt z Niemcami. I będą głodować, aż skapitują. Będziemy organizować globalny bojkot przeciwko nim. I będziemy ich niszczyć, ponieważ od naszych działań zależy polityka światowego handlu i eksportu „.

To była rzeczywistość: dwie trzecie żywności, dostarczanej do Niemcy pochodziła z importu.

W tym oświadczeniu, wydrukowanym w New York Times w dniu 7 sierpnia 1933 roku, Untermeyer stwierdza dalej: „Ten bojkot to nasza samoobrona. Nawet prezydent Roosevelt zaleca nam tą metodę, aż do momentu odzyskania zarządzania administracją w całym kraju „.

Przypomnieć trzeba, że przed globalnym bojkotem gospodarczy niemieckie produkty było ,można znaleźć na każdej sklepowej półce na świecie !

Zarząd syjonistycznych sklepów Woolworth zrzucił do rzeki niemieckie płytki ceramiczne warte miliony dolarów. Niemieckie sklepy zostały zbojkotowane i ludzie sami tworzyli pikiety z transparentami : „hitlerowcy” lub „skrytobójcy „.

Chociaż to się działo się na całym świecie, znowu, w Niemczech Żydom nie spadł nawet jeden włos z głowy.

Wśród Żydów nie było żadnego niepokoju , głodu i morderstw – wystarczy przejrzeć kartoteki kryminalne z tamtego okresu.

„Kim są ci ludzie, którzy mówią o, bojkocie naszych towarów , kim są Ci ludzie, którzy doprowadzają nas i Żydów do bankructwa i bezrobocia? Kim oni są, i jak mamy się bronić ? Nie są to Niemcy , i nie są to Żydzi ! ”

Syjoniści zaczęli malować swastyki na żydowskich sklepach. Dlaczego niemiecki rząd dalej dotował żydowskie sklepy pomimo ,iż to ponoć Żydzi nałożyli na Niemców embargo ?!

Syjoniści chcieli upadku Niemiec ,aby za pomocą swoich pieniędzy ustanowić własnego premiera i kanclerza.

Świat kontynuował bojkot do 1938 roku, podejście Niemców do Żydów , zmieniło się gdy młody polski Żyd (wciągnięty do syjonistycznej partii komunistycznej), zastrzelił niemieckiego dyplomatę w ambasadzie niemieckiej w Paryżu.

To wydarzenie rozpoczęło proces wybijania okien i walk ulicznych…
Tak oto syjoniści stali się ofiarami , skazując na śmierć swoich przyszywanych braci …

Jak widzimy, ostatecznym powodem, dla którego w Niemczech eksplodował „antysemityzm”, było działanie syjonistów…

Wreszcie, wiadomo, że autorami drugiej wojny światowej, byli syjoniści prowadzący politykę manipulacji…
Już na długo przed wybuchem wojny było jasne kto w tej wojnie przeżyje, a kto umrze, kto zyska i kto straci…

Syjoniści niemieccy i amerykańscy postanowili już wtedy, że Europa będzie tworem komunistycznym, czego najlepszym przykładem jest dzisiejszy twór unii europejskiej.

W listopadzie 1933 roku Stany Zjednoczone oficjalnie uznały ZSRR. „ZSRR stał się silnym tworem pod wodzą syjonistów , a Niemcy dążyły do tej siły poprzez przejęcie władzy przez Syjoniatyczną marionetkę – Adolfa Hitlera ,finansowanego przez amerykańskich i niemieckich syjonistów .”

A teraz popatrzcie na dzisiejszą Amerykę , która mówi „jesteśmy silni, teraz nasza kolej, już wkrótce się o tym przekonacie”. Rząd USA wydaje 84 mld dolarów na obronę – obronę przed kim?

Co możemy zrobić dziś, w przeddzień III wojny światowej? Jeśli będziemy działać szybko, możemy uratować życie naszych synów i córek.

db1

Twoje dzieci mogą być powołane do wojska nawet dzisiaj, ponieważ nigdy nie możesz być pewnym tego czy syjoniści nie zawarli już jakieś umowy na mocy ,której będziecie sprzedani , zniszczeni lub wysiedleni.

Możecie znaleźć się w sytuacji Palestyńczyków, Niemców lub Żydów ! Możecie być na łasce syjonistów i umierać na polach absurdalnych wojen ekonomicznych.

Wasz rząd już wie czy się sprzedał, wasz rząd wie czy zostać czy uciekać.

Kiedy syjoniści niszczyli Niemcy aby dostać od Wielkiej Brytanii Palestynę łącznikiem pomiędzy syjonistami , a rządem USA był Henry Morgenthau senior. W 1912 roku, w trakcie kampanii, w którym Wilson został wybrany na prezydenta USA Morgenthau był przewodniczącym jego komitetu wyborczego współpracującym z Rollo Wellsem, skarbnikiem. Więc spotkanie wszystkich zainteresowanych z prezydentem Wilsonem było tylko formalnością , bo kto odmówi szefowi komitetu wyborczego i głównemu skarbnikowi.

Wszyscy syjoniści bombardowali prezydenta problemami podatków i sytuacją Banku Rezerwy Federalnej… Syjoniści kontrolowali i indoktrynowali prezydenta stanów zjednoczonych.

Sędzia Brandeis powiedział o Wilsonie: ” prezydent jest ignorantem i zachowuje się jak dziecko prowadzone niewodoczną ręką interesów syjonistów…”

„Mogliśmy więc wciągnąć Amerykanów w I wojnę światową, podczas gdy wszyscy spali. Amerykanie wysłali swoje dzieci do Europy aby ginęli za nasze interesy!”

(Talmudyczna (Talmud Babilońska) modlitwa Kol nidre (Wszystkie ślubowania) – modlitwa
unieważniająca przysięgi religijne, jednak tylko takie, które zostały złożone zbyt pochopnie oraz składane pod przymusem bądź też całkiem nieświadomie. Odmawiana jest przed wieczorem Jom Kippur.
Tak syjoniści ,których wybieracie mogą mowić to co chcecie usłyszeć … )

(Benjamin H. Freedma ,urodził się w 1890 roku, był biznesmenem w Nowym Jorku, głównym akcjonariuszem Woodbury Soap Company.)

Jedynym waszym ratunkiem jest wojna narodów przeciwko ich własnym rządom, własnym bankom i własnym mediom …

Liga Świata

Reklamy