Seksualna magia Illuminatów, magów i Różokrzyżowców.

Seksualna magia Illuminatów, magów i Różokrzyżowców.

„Lepiej być zamknięta głęboką księgą dla wybranego i jedynego czytelnika, niż powszechnie dostępna, łatwą i nieskomplikowaną książeczką…”

„Magia Seksu” ,jest używana do opisania aktu seksualnego, aktów seksualnych lub połączenia ich z magią, która jest formą pewnego rodzaju rytuału.

Można tego dokonać poprzez jadną z trzech aktywnych metod magii: białej, czarnej lub neutralnej.

Chciałbym wyjaśnić w możliwie jak najprostszy sposób różnice między tymi trzema magicznymi obrzędami seksualnymi.

si4

Biała Magia – Miłość

Wielu z najlepszych alchemików, nazywanych białymi magami, nie nadużywało świętego aktu seksu ,poprzez życie w ascezie lub częściowej ascezie, miało to na celu zachowanie twórczej siły, i uwolnienie energii życiowej tylko w celach twórczych, bez przekształcania jej w bezużyteczny orgazm.

Ta forma białej magii łączy seks z ideą wzajemnej miłości między partnerami seksualnymi (hieros gamos- połączenie ciała, duszy i rozumu), w której obie strony są świadome energii, myśli, miłości i celów aktu seksualnego.

Biała magia seksu, łącząca energie, myśli, miłość i cele, może być wzmocnieniem procesu twórczego obojga partnerów. I tylko taka magia seksualna łączy się z ideą prawdziwej duchowej wolności, miłości, prawości, kreatywizmu i wolnomyślicielstwa !

Odbywa się to poprzez „siłę” wzajemnej twórczości, tak potężną jak silne są zespolone punkty mocy i energii. Energia i moc jest formą ochroną i zaporą dla innych ludzi.

si1

Biała magia seksualna, to miłość tworząca dynamiczny przypływ energii twórczej.

Czarna Magia – Deprawacja i Seksualizacja.

W czarnej magii, nie ma miłość lub nie ma między partnerami połączenia więzi seksualnej tworzącej zalążki miłości. Czarna magia nie wymaga uczuć, miłości i zespolenia, świadomość oparta jest tylko na idei porządania , bez potrzeby połączenia myśli, idei miłości i duchowości jest to przejaw zwierzęcego aktu seksualnego.

Celem tej magii, wykorzystywanej przez czarnego maga, okultystę lub satanistę jest zwiększenie jego własnej siły życiowej , pozyskanie korzyści materialnych ,zysku, elemetów duszy wykorzystywanej ofiary . Jest to element dzisiejszej seksualizacji i transformacji białej magii w jej czarną ,negatywną antytezę pozbawiającą człowieka miłości .

Często w czarnej magii partner maga (deprawatora) nie zdaje sobie sprawy, że pozbawiany jest zasad, miłości, wartości ,a w ostateczności i duszy.

Popularne dziś doświadczenie seksualne wymagane od kobiet (głupota) to pułapka czarnych magów , odbierająca poprzez doświadczenie możliwość odczuwania innej formy miłości niż fizycznej, jest to zatracenie poprzez morderczy dla duszy – nałóg. Tego uczą m.in. Szkoły Tantryczne, Talmudyczne (Talmud Babiloński).

Ofiarom poprzez media, informacje podprogowe mówi się, że nie ma żadnych form miłości ,a wszystkim rządzi „wolność” i porządanie … Magowie nie ujawniają swoich intencji ukrytych w aktach seksualnych.

si2

Pozwala to na realizacje chorych pragnień i bezczeszczenie niewinności ,niszczenie naturalnych oporów i wstydu, wyzwolenie zła poprzez demoralizacje… To stały sposób niszczenia poprzez seksualizacje, hedonizm ,nagość i koedukacje …

Chore zechcianki czarnych magów, są w zasadzie kradzieżą energii seksualnej drugiej osoby, która jest w istocie baterią ładującą ich twórczą energię.

Często wynikiem czarnej magii, jest szaleństwo partnera, depresja, obniżenie norm moralnych, utrata sił życiowych, utrata wiary w miłość, dobro, marzenia i dom … Tak niszczy się dzisiaj kobiety, dzieci i młodych mężczyzn …

Ale ! Pamiętaj! Co zasiejesz, to i zbierzesz. Niszcząc święty akt seksualny (hieros gamos), idee wierności i stałości niszczysz samego siebie.

http://radioromantyka.blogspot.com/2012/06/wyzszy-stopien-czowieczenstwa.html?m=1

Unia dusz – akt płuciowy.

Prawie wszyscy ludzie są zupełnie nieświadomi tego że „życiowa energia”, łączy ich duszę – istoty ascendentnej z fizycznym ciałem zwierzęcia w świecie materialnym.

si5

Akt seksualny – nie mówię tu o głupocie zwanej seksem ,jest formą silnej magii. Jest to jedno z najbardziej wykorzystywanych i najmniej rozumianych zachowań człowieka łączącego go z magicznym lub okultystycznym światem ascendentnym.

Ludzie, nie rozumieją konsekwencji duchowej seksu (wystarczy raz wykonać rytuał bez miłości aby poczuć wyrzuty sumienia, jeśli je uciszysz-zwierze (upoluje Twoją duszę) przejmie kontrole nad duszą, i utracisz możliwość kontrolowania swojego serca, ciała i duszy) i dają się wykorzystywać duchowo, przez ludzi którzy z łatwością wykorzystują tą niewiedzę do własnych ciemnych celów !

Czarni magowi, korzystają z tej duchowej ignorancji dla cielesnego, materialnego lub seksualnego egoistycznego zysku.

Wszyscy czarni magowie (psychologowie, socjologowie, masażyści /koedukacja/ , ginekolodzy ,seksualogowie, lowelasi, dziwki, osoby mające licznych partnerów…) nie mają (lub zabijają ją) etyki, wartości, zasad i moralności.

Ci z was, którzy nie zdają sobie z tego faktu (szczególnie młode osoby zafascynowane seksem i deprawacją medialną) sprawy są łatwym seksualnym łupem dla tych chorych okultystycznych praktyków szukających nowych źródeł energii i zdemoralizowanych, naiwnych ignorantów.

W związku z tym, być może cały czas nieświadomie uczestniczysz w wielu rytuałach czarnej magii.

Naiwni – nie wtajemniczeni, którzy nie rozumieją duchowej nauki i duchowego aspektu płci, mogą stać się łatwym łupem dla niektórych chorych adeptów czarnej magii, mogących skorzystać z tej niewiedzy seksualnej dla czystej przyjemności, lub powołać magiczne zaklęcia w celu zniszczenia duchowego i fizycznego swoich ofiar.

Nie ulegaj pokusie i chęci doświadczenia czegoś, czego nie rozumiesz … Miłość nigdy nie jest formą porządania, miłość rodzi się w duszy, potem sercu, a na końcu w rozumie… Porządanie rodzi się tylko w wypaczonym rozumie.

Czarna magia to najlepszy sposób rekrutowania i kontrolowania ludzi bowiem seks i perwersja zamyka drzwi duchowej i kreatywnej energii.

Jak to mówią czarni magowie: niewiedza jest błogosławieństwem, a ignorancja seksualna, może prowadzić do samobójstwa duszy, jeśli nie jesteśmy na tyle ostrożni aby to dostrzec. Szukając czystej miłości kreujesz i wygrywasz, szukając doświadczeń i seksu ,zatracasz siebie i przegrywasz!

si3

Magowie i bestie, tacy jak Aleister Crowley myśleli o seksie jako o: „najwyższej magicznej mocy”.

Wtajemniczeni członkowie Ordo Templi Orientis są czarnymi magami, satanistami wykorzystującymi płciowo poprzez magiczne praktyki osoby uczestniczące w grupowych rytuałach ,m.in: Yoga, taniec (formy deprawacji muzyką)…

http://newspaper.hvs.pl/hermetyczny-zakon-zlotego-brzasku-podstawy-wiedzy-rzad-globalny/

Crowley był samozwańczym magiem, narkomanem i odbiegającym od normy dewiantem seksualnym, który opracował rytuały seksualne oparte na czarnej magii. Chodzi o krew, kał , sperme i smegmę.

Według Crowleya:

Księga Prawa rozwiązuje wszystkie problemy seksualne. Każdy człowiek ma pełne prawo, aby zaspokoić swoje instynkty seksualne nawet kosztem innego człowieka. (w tym dziecka-to jest idea pedofili, genderyzmu i seksualizacji)

http://ligaswiatowa.hvs.pl/pedofilia-i-sexedukacja-5-latkow/

Akt seksualny jest sakramentem. Płeć nie ma znaczenia w akcie czarnej magii. Stąd wychodzą idee bi, homo i transseksualizmu oraz feminizmu, jako form deprawacji i profanacji duchowego aktu seksualnego.

http://newspaper.hvs.pl/seksualizm-i-deprawacja-niszczycielem-dzieci-i-kobiet/

http://newspaper.hvs.pl/pedofilia-w-majestacie-prawa/

Ta porażka edukacyjna (wpajana w szkołach, mediach, prasie i towarzystwie rówieśniczym, szkolnym…) jest prosta i skuteczna : akt czarnej magii musi być profanacją, a poprzez niewiedzę seksualną , łatwo jest wprowadzić akt profanacji w formie mody, porządnego tabu i prawa.

Żal mi tych młodych niewinnych ludzi, którzy ulegają narkotykom, alkoholowi i seksualizacji wszystkich aspektów życia społecznego , kosztem duszy, miłości i wierności …

Tego chcą masoni, syjoniści i okultyści – profanacji, pedofili, seksualizacji, rytuałów – słudzy czarnych magów- politycy, lekarze, psycholodzy, fałszywe autorytety…

Jeśli jesteś świadomy istnienia owej magii , masz wybór, ale jeśli jesteś nieświadomą, niewinną lub obojętną ofiarą… Skutki deprawacji i czarnych rytuałów, są straszne dla psychiki, duszy i ciała… Spójrz na muzyków, młodzież, portale randkowe, salony spa i masażu – granice przyzwoitość ,wierności, zasad… zacierają się ,tworząc odstępstwa w wyniku ,których patologia staje się akceptowalnym sposobem życia …

Wystarczy spojrzeć na rynek literatury (np. 50 twarzy Greya – tak kobiety pokochały wprowadzenie do czarnej magii!!!) , na tytuły książek sprzedawanych w milionach egzemplarzy : podła pornografia, okrutność, nowotwór wynaturzeń , naznaczenie… Zatruwane są wszystkie narody niezależnie od wyznania, płci i wieku…

Kwiat młodzieży na całym świecie zostanie zniszczony i wynaturzony, pozbawiony moralność i miłości…

Obrzydliwa literatura, pornograficzna telewizja, destrukcyjna muzyka nacechowana jest wszelakimi oznakami zła i deprawacji , wystarczy abyś włączył na 5-10 minut telewizje, aby twój umysł został zbombardowany seksualizmem i deprawacją…

Większość z was nie zauważa ,że żyje dzięki przejętym od deprawatorów sugestiom. Romanse , erotyki… zmieniły wasz pogląd na seks i partnera , staliście się niewolnikami stereotypów i ogólnie przyjętych standardów atrakcyjności , porządania …

Pseudo psychologia i socjologia oparta na czarnej magii zabrała z waszego wnętrza całe prawdziwe jestestwo, zamieniając was w profesjonalnie zaprogramowane ofiary czarnych magów …

tes11

Ci czarni magowie, którzy nie przestrzegają praw wszechświata poprzez nadużywanie innych ludzi, zwierząt, przyrody i miłość, są skazani na życie w wewnętrznej konstrukcji czyśćca lub piekła własnej osobowości.

Czarnym magiem, masonem 33 stopnia był , Manly P. Hall ,który umierał uzależniony od heroina we własnym zdemoralizowanym świecie. Większość tych osób prędzej czy pózniej zostanie ofiarami własnych czarów i demonów …

Czarni magowie, którym wydaje się, że mogą nas kontrolować i demoralizować , umierają w ciemności własnych czynów, oświetlonych nikłym blaskiem Księżyca.

Max Heindel, założyciel Różokrzyżowców powiedział o nadużyciu energii seksualnej;

„Gdy Bóg jest twórczą energią w przyrodzie, energia seksualna jest jego odbiciem w człowieku, i niewłaściwe jej użycie lub nadużycie tej władzy należy odpokutować … ”

„Każdy człowiek posiada swoje ciało, i jest za nie odpowiedzialny ,konsekwencją nadużycia wynikającego ze słabej woli, jest upadek… Upadek zawsze wiąże się z utratą duszy, doświadczenie seksualne jest początkiem drogi donikąd …” (Rosicrucian Cosmo , str. 471).

tes3

Wiele osób uważa, że ​​akt seksualny jest tylko przyjemnością, nie zdając sobie sprawy , że ​​seks jest jednym z najbardziej stymulujących działań duchowych człowieka.

Seks jest częścią naszej i czudzej duszy ,elementem reprodukcji człowieka, więc nie może być nadużywany jako pusty akt pozornej przyjemności i deprawacji.

Co Bóg i przyroda przeznaczyli do pomocy w reprodukcji naszego gatunku, nie możemy zmieniać w okultystyczny akt magii i użytecznej czynności.

Zapominamy, co naprawdę jest istotne podczas zjednoczenia seksualnego ,jest to zjednoczenie dusz, przenikanie i łączenie ascendentne. Wszystkie te kwestie tworzą przyczułek do stworzenia nowego wszechświata.

Podobnie jak świat okultyzmu, biała magia seksualna jest prosta, wystarczy wybrać czarne lub białe ,lewo lub prawo … Kto idzie w czerń lub szarość nie idzie nigdzie, żyjąc w celi własnych negatywnych doznań, uciszanych udręczeniem i nałogiem.

Przekonasz się, że ścieżka seksualna Crowleya będzie wyborem lewej ręki i praktyką czarnej magii seksualnej.

Wybierz prawą dłoń, białą magię, powstrzymaj się od seksu w celu zachowania sił twórczych ,aby kreować swój świat i czekać na zjednoczenie z innym ,jedynym człowiekiem , dla którego Twój świat będzie jego światem.

Dąż do ideału , nie słuchaj kłamstw o braku ideałów , nie szukaj doświadczeń , nie szukaj przygód, podążaj w samotności ,kreuj idee wolnomyślicielstwa i wolności duchowej, odrzucaj idea wolności zewnętrznej …

Ważny jest wybór jednego partnera seksualnego na całe życie, unikaj przygód i wolności, doświadczeń i deprawacji …

Beverly Randolph pisał o seksie i duszy ;

„Seks jest rzeczą duszy; większość ludzi uważa go za prosty element struktury fizycznej i to sprawia ,że człowiek upada i nigdy już się nie podnosi. Lepiej być zamknięta głęboką księgą dla wybranego i jedynego czytelnika, niż powszechnie dostępna, łatwą i nieskomplikowaną książeczką. Każdej istocie należy się gruntowna analiza jej duszy bo tak dociera się do umysłu i ciała jej właściciela …”

Jeśli zgłębisz istotę duszy , zaczniesz dostrzegać, że wszystko w naszym świecie jest naprawdę formą duchowej energii. Akt seksualny to trudny wybór dobra lub zła , zwycięstwa lub upadku…

Musimy zacząć myśleć o sobie, jako o osobie, o dwóch lub trzech duszach i ciałach… Bo akt seksualny to dążenie do połączenia, miłości i reprodukcji.

Teozofowia;

Człowiek składa się z czterech elementów, dwa to nasze ciało i dusza (ciało ascendentne), stanowiące zasadę męską, trzecim elementem jest dusza, która jest rodzaju żeńskiego.

Pozostałą częścią jest Bóg, bo każdy człowiek nosi w sobie cząstkę Boga.

„Ciało astralne, czyli element okultyzmu”;

Jeśli uważasz, że „Kamień Filozoficzny” czy „Living Stone” alchemika, oraz Ewangelii Mateusza i „ciała duszy”, wspomniane przez Pawła w Pierwszym Liście do Koryntian to fikcja ,musisz zacząć szukać głębiej . Kapitan, francuski okultysta i mag, Eliphas Levi napisał: „światło astralne”, to czynnik uważany za kluczowy element magii, wraz z mocą woli i doktryny odpowiedników.

Seks jest również czynnikiem regeneracji, jako element genetycznego powielania i doskonalenia. Okultyści zawsze szukali w spermie, krwi i smegmie kreatywności, pasji i energii.

Jest to ciecz magnetyczna, która nie tylko składa się z nasienia, ale wyposażona jest w prawdziwe ludzkie emocje. Oczywiście jest to typowo tantryczny pogląd włączony do nauk czarnej magii. Takie schematy służą wniknięciu przez narządy płuciowe do serca …

Prawdziwe ciało ascendentne czerpie twórczą energię w naszej energii seksualnej (pozytywnej- miłości), która działa jak kanał informacyjny.

Połączenie to w magii nazywane jest enunciators – związk pomiędzy duszą, a ciałem fizycznym.

Aleister Crowleya i jego czarna magia seksualna była propagowana na całym świecie aby uśpić naturalną wiedzę o duszy i ciele.

Deprawacja jest łatwiej przyjmowana i kojarzona z nałogami , niż miłość i prokreacja, ponieważ doprowadzono człowieka do stanu w, którym utrzymanie dziecka jest zbyt drogie, a utrzymanie miłości zbyt skomplikowane w fałszywym świecie grup i stad ,w których rozluźnienie moralno duchowe prowadzi do zażyłości seksualnych będących formami czarnej magii!

Tajemnice Eulis:

Jeśli człowiek ma inteligentną i kochającą żonę, z którą żyje w pełnej zgodzie, może pracować nad problemem prawdziwego zjednoczenia duszy … Obrzęd ten jest formą modlitwy … mąż i żona muszą wspólnie działać w celu poszukiwania tajemniczych obiektów zjednoczenia.

Sukces tego działania w każdym przypadku wymaga nadrzędnej roli kobiety. Takie jest prawo zjednoczenia! Nierządnicy są bezużyteczni i nigdy nie osiągną wzniosłych i świętych celów. Czystość nakazuje wejście w świat białej magii dopiero po osiagnięciu 18 lat, w stanie czystym tak aby związek mógł ewoluować pod postacią małżeństwa .

Cała tajemnica w kilku słowach : spokój duszy , spokój związku, wierność psychiczna i fizyczna , umysłowa i moralna czystość męża i żony. Przestrzeganie tych praw owocuje zjednoczeniem po 49 dniach.

Koniec części pierwszej.

Liga Świata
Dydymus

Reklamy