Samoograniczenie autorytetu w celu ochrony indywidualizmu jednostki .

Samoograniczenie autorytetu w celu ochrony indywidualizmu jednostki .

Jednostki wpływające na pokolenia w formie terroru ideowego, pokazują tylko słabość całego społeczeństwa.

Masowe uleganie woli jednego człowieka, stawia nas na równi ze stadami i mega rojami.

Uzmysłowić sobie należy potęgę zła dla, którego zatracamy poczucie prawdziwej wolności .

Zatracenie dla idei mordu religijnego czy systemowego, to uczestnictwo w fantazjach szaleńca kreującego wasz światopogląd za pomocą nakazu autorytatywnego .

Człowiek jest na tyle słaby, że ulega wydumanej sile mesjaszy, imperatorów, papieży, przywódców, dyktatorów, psychologów, tzw. gwiazd i wyssanych z palca autorytetów.

Kreujemy dyktatorów i idee takie jak Jahwe … na nieomylnych bogów , generujemy poglądy poprzez obce sobie myśli i zachowania.

Indywidualizm, kreatywizm są podstawami wolności duchowej i wolnomyślicielstwa , gdzie zatem odnajdujemy współczesnego człowieka ?

Odnajdujemy go w roli bezmyślnego niewolnika, powtarzającego zachowania królowej lub króla roju, brudzimy sobie dusze, umysły ,ręce i serca aby być kimś, kim nigdy nie byliśmy – zatraconymi w chorych ideach dyktatorów i schizofreników – niewolnikami !

Pasja wolności i kreacji ograniczyła nas do roli bezmyślnych odbiorców, schizofreników, zakłamanych i wystraszony zwierząt utopionych w tanich nałogach i zwierzęcych popędach … Powszechnie uczy się przyswajania obcych zachowań kreowanych przez media, szkołę, autorytety, grupy społeczne i zawodowe …

Czy wpływa to na polepszenie naszego ducha? Człowieczeństwo, które powinno ewoluować do wyższych form moralno etycznych, względem siebie, ludzi , roślin i zwierząt zatraca kontakt z rzeczywistością natury, uciekając w schematy technologii, wychowania, nakazu, demoralizacji myśli i zachowań …

Lidzie, którzy kreują ten światopogląd uważają was za już zbędną statystykę i zdemoralizowany element dewiacji.

Obrażacie się kiedy nazywają was pijakami, idiotami czy seksualnymi dewiantami … ale taka jest bolesna prawda, wykreowana przez nich prawda, do której tak chętnie biegliście, krztusząc się zatrutym jabłkiem mitycznej wolności i demokracji…

Zastąpiono wam wolność – nałogami, popędami, religiami i systemami ,dano wam slogany i naukę zamiast wiedzy, prawdy i wolności …

Wybór ogólny, od wyboru kontrolowanego, różni się umiejętnością dostrzegania pomiędzy sloganami tolerancji, zła i podstępu.
Bierna masa upojona sukcesem demokracji i hasłami postępu, tolerancji i wolności oddała cugle swego życia w ręce niebezpiecznego dla życia pasożyta.

7

Podzielono co się dało podzielić ,sprzedać i zamienić , wam zmieniono optykę szkieł, wprowadzono nowe ograniczenia w imię ich wolności i ich demokracji, zamykając wam usta sloganami poszanowania demokracji, inności , tolerancji i wypaczonej ideami zła wolności …

W słowie kryzys i ograniczenie zamknięto wolność i naród , w słowie sukces zamknięto wasz upadek i zysk czerpany z owego moralnego i duchowego upadku.

Napędzacie pensje, kasy i monopole, staliście się kreatorami komfortu partyjnej i religijnej hierarchii, podlegając presji opłat, rat i podatków !

Kto ograniczy władze, jeśli władza ogranicza nie siebie tylko was ?!

Ograniczono was prawem, nakazem, siłą i strachem … Nie macie nic oprócz masowej siły. Siły zniszczonej i podzielonej za pomocą tez i antytez każdego aspektu czynu i myśli …

Tak trzyma się w szachu stada i roje , tak ujarzmia się bezmózgie, ale użyteczne bestie, tak hoduje się na rzeź polskie skłócone mega stada … Tak upada Ukraina, Wenezuela, Brazylia i Palestyna …

Tylko strachem wykreujemy strach.
Tylko samoograniczeniem popędu i nałogu człowiek zdobędzie potrzebną mu świadomość i wiedzę w celu określenia drogi buntu i samoograniczenia władzy rządów do roli wykonawczej ,woli swojego narodu…

Jeśli ktoś wie, iż jego bogactwo i władza idzie w parze z biedą i niewolnictwem kogoś innego oznacza to, iż jego działania mają charakter przestępczy i zaplanowany … Taka była manarchia, taki był socjalizm i taka jest demokracja …

Odrzucenie roli chłopa pańszczyźnianego, cwaniaka, i bezbronnego dziecka, leży w interesie każdego z was, ponieważ tylko tak, można wykreować bez hierarchiczny kierunek działań oparty na idei dobra i dobrobytu społecznego !

Złodziej w roli systemowej i marionetkowej władzy, nie potrafi samoograniczyć swoich pragnień i marzeń, ponieważ bierność narodu kształtuje jego ciągle rosnące potrzeby , doprowadzając zjawisko kastowe do granic absurdu …

Wojciech dydymus Dydymski
Liga Świata

Reklamy